Kalendarz WBZ

W okresie realizacji projektu Wzornictwo Biznes Zysk, od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2015 roku, odbyły się 4 seminaria, w których uczestniczyło ponad 600 osób. Uczestniczyło w nich łącznie ponad 50 panelistów i gości zagranicznych - projektantów, przedsiębiorców, menedżerów odpowiedzialnych za wdrożenie wzornictwa, przedstawicieli administracji publicznej, ekspertów zajmujących się finansowaniem procesów wzorniczych oraz zagadnieniami prawnymi w tym zakresie. Podczas seminariów uczestnicy poznawali poparte przykładami korzyści płynące z rozwoju nowego produktu z wykorzystaniem wzornictwa oraz najnowsze światowe trendy. Informacje o wszystkich seminariach WBZ w Archiwum wydarzeń >>

aktualne wydarzenia