O projekcie

Projekt „Wzornictwo–Biznes–Zysk” ma na celu stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, przygotowującego do aplikacji wzornictwa przemysłowego w przedsiębiorstwach.

Jest on realizowany dzięki upowszechnianiu wiedzy na temat wzornictwa, możliwości jego wprowadzenia do przedsiębiorstwa oraz płynących z tego faktu korzyści - poprzez organizację warsztatów i seminariów oraz udostępnienie informatycznej platformy komunikacyjnej - specjalistycznego portalu z dostępem do Wizytownika – bazy projektantów i przedsiębiorców.

O Warsztatach – więcej

Projekt Wzornictwo-Biznes-Zysk proponuje dwa rodzaje bezpłatnych warsztatów:

  • „Jak skutecznie wdrażać nowe produkty. Interdyscyplinarna współpraca w projekcie wzorniczym” - skierowany do kadry technicznej i ekonomicznej, m.in. technologów, konstruktorów, projektantów, a także studentów i absolwentów uczelni wyższych

oraz

  • „Jak zarobić na wzornictwie. Efektywne zarządzanie procesem wzorniczym” -przeznaczony dla kadry zarządzającej w firmach, osób biorących udział we wprowadzaniu nowego produktu na rynek, projektantów oraz studentów i absolwentów uczelni wyższych

Warsztaty prowadzone są przez znane i doświadczone studia projektowe, a dotyczą zasad wdrażania procesu wzorniczego w przedsiębiorstwach z przedstawieniem na konkretnych przykładach korzyści dla przedsiębiorcy, które niesie za sobą wdrożone w firmie wzornictwo przemysłowe.

Podstawą merytoryczną warsztatów jest Proces Wdrażania Nowego Produktu oraz metodyka Design Thinking. Poświęcone są one takim zagadnieniom, jak budowanie interdyscyplinarnego zespołu projektowego, aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne procesu wzorniczego, finansowe wsparcie nowych wdrożeń.

Uczestnicy warsztatów poznają cały proces wzorniczy zaprezentowany na przykładach skutecznych wdrożeń produktów, zakończonych sukcesem rynkowym. Warsztatom towarzyszy wystawa (ekspozycja studiów przypadków) prezentująca 25 produktów wytwarzanych w polskich przedsiębiorstwach bądź zaprojektowanych przez polskich projektantów i katalog, który zawiera szczegółowo omówiony przebieg wdrożenia na rynek wybranych eksponatów.

 

O Seminariach - więcej

Seminaria mają charakter informacyjno-dyskusyjny. Biorą w nich udział projektanci, przedsiębiorcy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie wzornictwa, finansujące procesy wzornicze oraz zajmujące się zagadnieniami prawnymi w tym zakresie. Podczas seminariów uczestnicy poznają poparte przykładami korzyści płynące z rozwoju innowacyjnych produktów i usług z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz najnowsze światowe trendy w projektowaniu.

Cykl czterech seminariów pokazuje szerokie spektrum zagadnień i branż, w których design daje wymierną wartość dodaną. Formuła debaty moderowanej przez ekspertów ma na celu poszukiwanie odpowiedzi na najbardziej aktualne, problematyczne pytania stawiane producentom i projektantom z danej branży.

Portal internetowy Wzornictwo-Biznes-Zysk

Portal www.projekt-wbz.com.pl jest główną platformą komunikacji i wiedzy, integrującą przedsiębiorców, projektantów, uczelnie i podmioty zajmujące się promocją i doradztwem w zakresie wzornictwa przemysłowego i innowacji.

Dostarcza specjalistyczną wiedzę, metodologię i praktyczne rozwiązania, pokazuje na przykładach, jak skutecznie tworzyć i wprowadzać na rynek innowacyjne produkty oraz prezentuje polskie wzory przemysłowe, które odniosły sukces. To m.in. studia przypadków, przykłady dobrych praktyk oraz materiały pochodzące z seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu. Portal WBZ jest również źródłem wiedzy na temat możliwości finansowania innowacyjnych projektów i dotacji na wzornictwo oraz ochrony prawnej wzorów przemysłowych.
Na portalu dostępna jest aplikacja, która pomaga w samodzielnym stworzeniu briefu projektowego oraz Wizytownik – baza projektantów i przedsiębiorców online z wygodną wyszukiwarką, umożliwiająca nawiązywanie relacji biznesowych między osobami biorącymi udział w projekcie.

Projekt kluczowy: „Wzornictwo-Biznes-Zysk” finansowany jest z działania 5.2 „Wspieranie Instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Czas realizacji projektu 1.06.2014 – 31.12.2015 r.

Prezes IWP Bożena Gargas o projekcie WBZ

Koordynator prof. Marek Adamczewski o projekcie WBZ