2. Seminarium WBZ "Młody biznes w oparciu o design. Start it up!"

2. Seminarium WBZ "Młody biznes w oparciu o design. Start it up!"
 • Warszawa siedziba Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
 • 14.05.2015 10.00-16.00
 • Seminaria Kontakt: Telefon: +48228600400
  E-mail: seminaria@projekt-wbz.com.pl
 • Bezpłatne Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu

Seminarium "Młody biznes w oparciu o design. Start it up!" poświęcone będzie realiom powstawania i czynnikom sukcesu startupów tworzonych w oparciu o design. Ekspercka debata panelowa o tym, jak skutecznie pokonać ograniczenia i przekuć w rynkowy sukces pomysł na dobrze zaprojektowany, innowacyjny produkt, interfejs, aplikację czy usługę.

Zaproszeni do udziału przedsiębiorcy, założyciele startupów, młodzi projektanci, instytucje wspierające i finansujące te przedsięwzięcia będą dyskutować na temat trendów, potencjału i ograniczeń w zakresie rozwoju młodych biznesów opartych o design, znaczeniu aspektów wzorniczych w projektowaniu aplikacji, tworzeniu nowych technologii, projektowaniu usług i produktów.


Weź udział w panelowych dyskusjach i dowiedz się:

W panelu dyskusyjnym 1:

Innowacyjne produkty na start – kluczowe czynniki sukcesu startupu

 • Z jakimi barierami zmagały się najciekawsze polskie startupy tworzone w oparciu o design?
 • Czy design może zbudować przewagę firmy na konkurencyjnym rynku startupów?
 • Jak zabezpieczyć prawnie pomysł na innowacyjny produkt, który ma być rozwijany jako startup?

 

W panelu dyskusyjnym 2:

Design w nowych technologiach – w poszukiwaniu wyróżników na konkurencyjnym rynku

 • Jak najefektywniej wykorzystać kompetencje projektanta w procesie tworzenia i rozwoju startupu w obszarze nowych technologii?
 • Jak powstawały projekty interfejsów, aplikacji, gier stworzonych przez odnoszące sukcesy polskie startupy?
 • Jakie są najczęstsze luki startupowych biznesplanów, które stają na przeszkodzie w osiąganiu sukcesów rynkowych?

 

W panelu dyskusyjnym 3:

Myślenie projektowe a tworzenie nowych usług

 • Jak dobrze zaprojektować nową usługę z wykorzystaniem narzędzi design thinking?
 • W jakim stopniu sukces rynkowy młodego biznesu zależy od umiejętności zaprojektowania doświadczeń użytkownika?
 • Kiedy design daje przewagę na starcie? Dlaczego spełnianie standardowych potrzeb klienta nie wystarczy?

 

W panelu dyskusyjnym 4:

Źródła i modele finansowania startupów

 • Jak sfinansować innowacyjny pomysł na biznes wykorzystujący wzornictwo?
 • W jaki sposób dobór źródeł finansowania zależy od planowanego zakresu działania i modelu biznesowego startupu?
 • Jakie środki na dofinansowanie młodych biznesów przewidziane są w nowej perspektywie unijnej?

 

Fotorelacja z seminarium >>

Wywiad z gościem specjalnym Seminarium >>

 
Fot. Sebastiaan ter Burg / flickr.com / CC BY 2.0

Program seminarium

9.30 – 10.00    rejestracja uczestników
10.00 – 10.15    oficjalne powitanie

10.15 - 11.00    Panel dyskusyjny 1. 

Innowacyjne produkty na start – kluczowe czynniki sukcesu startupu.

Uczestnicy panelu:

 • prof. Marek Adamczewski – projektant wzornictwa przemysłowego, maradDesign, koordynator projektu WBZ, moderator panelu
 • Kamil Adamczyk – założyciel oraz dyrektor generalny polsko-amerykańskiego startupu Intelclinic Sp. z o.o.
 • Jakub Hermański – menedżer projektów w Fibar Group SA
 • Bartosz Ambrożkiewicz – wynalazca Smart Mirrors
 • Ryszard Poniedziałek – wiodący projektant produktu w studio ergo:Design


11.00 – 11.30    przerwa kawowa


11.30 - 12.15    Panel dyskusyjny 2. 

Design w nowych technologiach – w poszukiwaniu wyróżników na konkurencyjnym rynku

Uczestnicy panelu:

 • Karol Wituszyński – dyrektor ds. rozwoju organizacji partnerskich w Microsoft Polska, moderator panelu
 • Przemysław Marszał – członek zarządu oraz dyrektor artystyczny w 11 bit studios S.A.
 • Przemysław Kuśmierek – założyciel, dyrektor generalny w MIGAM „RKPK” SP. z o.o. S.K.A
 • Chris Wacławek – contextual computing evangelist w Estimote, Inc.

 

12.15 - 13.00    Panel dyskusyjny 3. 

Myślenie projektowe a tworzenie nowych usług

Uczestnicy panelu:

 • Krzysztof Bogomaz – projektant wzornictwa przemysłowego oraz usług, współzałożyciel firmy PLEO design, moderator panelu
 • Adam Fudala – członek zarządu CORTON.pl
 • Bartosz Zimny – współzałożyciel i prezes zarządu Clime, Inc.
 • Jakub Ratajczak – dyrektor generalny w EasyPack Sp. z o.o.


13.00 – 13.45    lunch


13.45 - 14.30    Wystąpięnie gości specjalnych

Realia powstania i czynniki sukcesu nowych biznesów opartych o design

Marcin Piątkowski – założyciel i prezes JAM Vehicles Ltd.
Tomasz Rudkiewicz – projektant wzornictwa przemysłowego, twórca studia projektowego NC.ART Sp. z o.o.


14.30 - 15.15     Panel dyskusyjny 4. 

Źródła i modele finansowania startupów

Uczestnicy panelu:

 • Dariusz Żuk – prezes zarządu Polski Przedsiębiorczej, moderator panelu
 • Karol Król – współzałożyciel Centrum Gospodarki Społecznościowej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu
 • Jacek Błoński – partner zarządzający funduszu Zernike Meta Ventures w Polsce
 • Mariusz Turski – dyrektor generalny funduszu kapitału zalążkowego AIP Seed Capital
 • dr Michał Bańka – dyrektor departamentu wsparcia instytucji otoczenia biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • dr Jacek Adamski – szef Lewiatan Business Angels

 

 

Pozostali uczestnicy paneli (wsparcie merytoryczne):

 • dr Aleksandra Nowak-Gruca - rzecznik patentowy, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej oraz zarządzania wiedzą
 • Marzena Chmielewska - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan, specjalista od pozyskiwania funduszy unijnych
 • Katarzyna Śliwa – menedżer projektu w studio ergo:Design
 • prof. Marek Adamczewski

  prof. Marek Adamczewski

  Szef maradDesign, Projektant wzornictwa przemysłowego, wykładowca w ASP w Gdańsku. koordynator merytoryczny projektu WBZ

  Studiował w gdańskiej PWSSP na Wydziale Projektowania Plastycznego. Ma na koncie blisko 300 wdrożonych do produkcji projektów wzorniczych, począwszy od pojazdów szynowych po sprzęt oświetleniowy czy elektroniczny. Poza nielicznymi wyjątkami Marek, pracuje w interdyscyplinarnych zespołach, których zwykle jest kierownikiem. Poza projektowaniem jego pasją jest dydaktyka. Tuż po zdaniu matury w Liceum Pedagogicznym wygrał konkurs na stanowisko asystenta na ASP w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię i Katedrę Projektowania Produktu. Po drodze był również prorektorem ds. stu¬denckich, dziekanem Wydziału Architektury i Wzornictwa, prorektorem ds. kształcenia i rozwoju oraz promotorem ponad 40 prac dyplomowych i dwóch doktoratów. Habilitował się pracą na temat zaprojektowanych przez swój zespół pulpitów sterowniczych pojazdów szynowych. Od 7 lat wykładowca prowadzonych przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego i Szkołę Główną Handlową studiów Design Management. Za specjalne umiejętności związane z pracą zespołową otrzymał nagrodę Designer Roku.

 • Kamil Adamczyk

  Kamil Adamczyk

  Intelclinic Sp. z o.o., Założyciel oraz dyrektor generalny

  Student 6-go roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Dyrektor generalny Intelclinic – polsko-amerykańskiego startupu tworzącego inteligentną odzież oraz urządzenia przetwarzające sygnały biologiczne człowieka. Założyciel studenckiego koła Neurochirurgicznego przy Klinice Neurochirurgii Szpitala MSW w Warszawie. Prezydent polskiego oddziału Kairos Society – międzynarodowej organizacji non-profit szerzącej idee przedsiębiorczości wśród studentów na całym świecie. W obszarze jego zainteresowań znajduje się medycyna snu oraz monitoring i wczesne wykrywanie zaburzeń funkcji organizmu człowieka z wykorzystaniem najnowszych sensorów i technik przetwarzania sygnałów biologicznych. Finalista konkursu "Global Impact" organizowanego przez Singularity University – instytucję kształcenia akademickiego w Dolinie Krzemowej w USA. Według magazynu Brief jeden z trzech najbardziej kreatywnych przedsiębiorców w Polsce. "Założyciel firmy roku" wybrany przez organizację Central European Startup Awards.

 • dr Jacek Adamski

  dr Jacek Adamski

  Szef Lewiatan Business Angels

  Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Makler papierów wartościowych od 1991 roku. Kieruje Lewiatan Business Angels (LBA), największą w Polsce siecią aniołów biznesu. Sporządza także opinie ekonomiczne nt. projektów aktów prawnych, a także analizy i oceny makroekonomiczne, w szczególności dla branży bankowo-finansowej i ochrony zdrowia. Członek Rady Rozwoju Eksportu przy Ministrze Gospodarki i Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego. Wcześniejsze doświadczenia zdobywał w pracy w instytucjach finansowych: Pioneer, Polski Dom Maklerski, LG Petrobank, Nordea Bank Polska, w placówkach naukowo-badawczych oraz administracji centralnej (Ministerstwo Finansów).

 • Bartosz Ambrożkiewicz

  Bartosz Ambrożkiewicz

  Wynalazca Smart Mirrors

  Uczeń 4 klasy Technikum Elektronicznego w Poznaniu. W obszarze jego zainteresowań zawodowych pozostaje elektronika, informatyka i nowe technologie. Największe osiągnięcia zawodowe to pozyskanie finansowania od funduszu Zernike Meta Ventures na realizację swojego wynalazku – systemu inteligentnych lusterek, które automatycznie dopasowują się do pozycji motocyklisty, oraz pierwsze miejsce w finałach krajowych konkursu Imagine Cup 2015.

 • dr Michał Bańka

  dr Michał Bańka

  PARP, Dyrektor departamentu wsparcia instytucji otoczenia biznesu

  Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania Politechniki Warszawskiej. Z funduszami europejskimi związany od 2004 r. Od 2008 r. zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odpowiada za rozwój rynku early stage w zakresie wspierania rozwoju ekosystemu startupowego, w szczególności funduszy kapitałowych, zalążkowych, akceleratorów, inkubatorów przedsiębiorczości, technologicznych oraz rynku sieci aniołów biznesu. Pomysłodawca oraz zarządzający Funduszem Pożyczkowym Wspierania Innowacji dedykowanego mikro bądź małym przedsiębiorstwom z udziałem aniołów biznesu, funduszy podwyższonego ryzyka typu Venture Capital. Jednym z priorytetów jest wspieranie firm w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych, NewConnect, emisję obligacji na rynku Catalyst.

 • Krzysztof Bogomaz

  Krzysztof Bogomaz

  PLEO design, Projektant wzornictwa przemysłowego oraz usług, współzałożyciel

  Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Śmiałka. Asystent w Pracowni Projektowania Produktu na Wydziale Form Przemysłowych, ASP w Krakowie. Trener i specjalista metodyki Design Thinking. Współzałożyciel firmy PLEO design, która od 2010 roku aktywnie działa w obszarze projektowania marek, usług oraz wzornictwa przemysłowego. Od 2010 roku współpracuje również z firmą ergo:Design, projektując produkty, opakowania, grafikę użytkową oraz materiały wspierające sprzedaż. Członek Service Design Network Poland, Service Design Team Leader w TEDxKraków. Współorganizator krakowskich edycji projektu Global Service Jam – Krakow Jams, facylitator procesu oraz koordynator merytoryczny.

 • Jacek Błoński

  Jacek Błoński

  Zernike Meta Ventures, Partner zarządzający funduszu w Polsce

  Ukończył Advanced Management na IESE Business School w Hiszpanii, posiada tytuł magistra w zarządzaniu finansami uzyskany w Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Od 2013 roku członek zarządu Konfederacji Aniołów Biznesu – Business Angels Europe. W latach 2009-2012 był również wiceprezesem Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu (EBAN). Wcześniej pracował jako konsultant w Simon Kucher & Partners – globalnej firmie konsultingowej specjalizującej się w doradztwie cenowym, jako analityk w czołowym środkowoeuropejskim funduszu PE/VC - Enterprise Investors, a także jako osoba odpowiedzialna za planowanie produktowe w Grupie BMW na Europę Wschodnią – marki MINI i BMW.

 • Adam Fudala

  Adam Fudala

  Corton Sp. z o.o., Członek zarządu

  Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: International Business Program. W trakcie dotychczasowej, ponad 10 letniej kariery zawodowej, zdobył doświadczenie w obszarze e-commerce i rozwoju biznesu międzynarodowego. Skutecznie wprowadzał polskie produkty na rynki pozaeuropejskie, budował zespoły i struktury w spółkach internetowych takich jak: www.gruper.pl, www.corton.pl, www.houzee.pl. Obecnie pełniący m.in. funkcję członka zarządu w Corton Sp. z o.o. odpowiedzialnego za kwestie sprzedażowe i rozwojowe.

 • Jakub Hermański

  Jakub Hermański

  Fibar Group SA, Menedżer projektów

  Absolwent Telekomunikacji i Elektroniki na Politechnice Poznańskiej. Od początku swojej działalności zawodowej związany z Fibar Group SA – producentem inteligentnego systemu automatyki budynkowej FIBARO. Odpowiedzialny m.in. za zarządzanie operacyjne działu R&D FIBARO i konsekwentną rozbudowę zespołu pracowników. Opiekun funkcjonalny zespołów: hardware, software, quality assurance, suportu, IT i designu. W zakres jego zainteresowań zawodowych wchodzą: rozwój osobisty, design, zarządzanie, nowe technologie oraz marketing niekonwencjonalny.

 • Karol Król

  Karol Król

  Współzałożyciel Centrum Gospodarki Społecznościowej, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu

  Absolwent kierunku inwestycji kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Właściciel portalu crowdfunding.pl. Wykłada i doradza w zakresie alternatywnych finansów, crowdsourcingu i zajmuje się organizacją finansowania dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju. Jest mentorem AIP Business Link i współpracownikiem kilku organizacji pozarządowych. Jest autorem książki "Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu", licznych publikacji branżowych i organizatorem cyklu konferencji Innowacje w finansowaniu MMŚP. Konsultant wielu firm i instytucji sektora publicznego, doradzał ponad 100 autorom kampanii finansowania społecznościowego. W przeszłości zajmował się przedsięwzięciami z obszaru ICT oraz e-commerce.

 • Przemysław Kuśmierek

  Przemysław Kuśmierek

  MIGAM „RKPK” SP. Z o.o. S.K.A, Założyciel, dyrektor zarządzający

  Z wykształcenia analityk żywienia, informatyk, ekonomista. Startupowiec z wyboru, który zostawił pracę w korporacji i poświęcił się całkowicie projektowi migam.pl. Jego słownik języka migowego –jeden z największych w Europie – przekształcił się w projekt badawczy dotyczący technologii rozpoznawania ruchu i języka migowego. W 2013 roku nominowany do World Summit Award – konkursu organizowanego przy ONZ za projekt walczący z wykluczeniem cyfrowym. Poprzednio zajmował się prowadzeniem projektów informatycznych, Certyfikowany Project Manager PRINCE2, PMBOK, Inżynier CISCO CCNA, oraz Microsoft MCSA.

 • Przemysław Marszał

  Przemysław Marszał

  11 bit studios SA, Członek zarządu oraz dyrektor artystyczny

  Absolwent Uniwersytetu Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W swoim dorobku posiada kilkanaście gier stworzonych na wiele platform sprzętowych przez ponad 15 lat pracy. W tym takie tytuły jak Starmageddon, Gorky Zero, Infernal. W 11 bit studios SA, którego jest jednym z założycieli pracował przy wszystkich tytułach dbając o wizje graficzną oraz spójną całość projektów. Jako szef artystów, odpowiada za finalny wygląd wszystkich gier, od etapu pierwszego szkicu, aż do dnia premiery. Razem z zespołem stworzył serię gier: Anomaly Warzone Earth. Zaprojektował także całą estetykę „rysunku węglem”, który stał się jedną z najbardziej charakterystycznych cech gry This War of Mine. Obszar Jego zainteresowań to grafika komputerowa w specjalizacji gier komputerowych, game design. Jego hobby to fotografia oraz kolekcjonowanie konsol do gier, wśród których ma prawdziwie unikatowe egzemplarze.

 • Marcin Piątkowski

  Marcin Piątkowski

  JAM Vehicles Ltd., Założyciel i prezes

  Ukończył Technology Entrepreneurship na University College London oraz London Business School. Specjalizuje się w przedsiębiorczości technologicznej, produkcji, product design oraz pozycjonowaniu marki. Jego obszarem zainteresowań są komunikacja podświadoma, product design i mowa ciała. Wielokrotnie rozpoznawany przez Premiera UK za osiągnięcia zawodowe. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w m.in. London Entrepreneurs’ Challenge 2011 Winner, Bright Ideas Award 2012 Winner,China UK Challenge 2012 International Winner, Startup Hub (Convervative Party) 2012 Finalist, Startup Britain 2012 Finalist, The Best Product Award (Crowdcube) 2013, MIT (Massachusetts Institute of Technology) Innovator Under 35 2015 Nominee.

 • Ryszard Poniedziałek

  Ryszard Poniedziałek

  ergo:DESIGN, Wiodący projektant produktu

  Absolwent Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej ASP oraz studiów podyplomowych Design Management przy Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Od ponad dekady uczestniczy w projektowaniu pojedynczych produktów jak i całych marek. W studio ergo:DESIGN oprócz kompetencji projektowych zajmuje się również zarządzaniem projektami wzorniczymi klientów studia.

 • Jakub Ratajczak

  Jakub Ratajczak

  easyPack Sp. z o.o., Dyrektor zarządzający

  Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Rennes we Francji. W 2010 roku otrzymał Certyfikat Cima – potwierdzenie międzynarodowej kwalifikacji zawodowej. Doświadczenie zdobywał wcześniej m.in. jako Kontroler Finansowy polskiej spółki z Grupy Gefco, operatora logistycznego Grupy PSA oraz Kierownik Wydziału Analiz w Telekomunikacji Polskiej. Specjalizuje się w zarządzaniu operacyjnym i rachunkowości zarządczej. Jako dyrektor zarządzający easyPack odpowiada za planowanie i wdrożenie strategii rozszerzenia sieci międzynarodowej Paczkomatów® InPost, wchodzącej w skład Grupy Integer.pl.

 • Tomasz Andrzej Rudkiewicz

  Tomasz Andrzej Rudkiewicz

  NC.ART, Projektant wzornictwa, założyciel i współwłaściciel

  Ukończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Specjalizuje się w projektowaniu szerokiego zakresu wyrobów: od autobusów i tramwajów do drobnego sprzętu elektronicznego. Od początku kariery Jego pasją jest projektowanie lamp. Członek ORNAMO (Fiński Związek Projektantów) i SPFP (Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych). Współzałożyciel fundacji DESIGN PL, promującej profesjonalne polskie wzornictwo przemysłowe produkowane w Polsce. Kilkanaście lat przebywał za granicą w Finlandii, gdzie zdobywa doświadczenie projektując dla firmy ED-design. Po powrocie do kraju założył wraz z bratem własną firmę o nazwie NC.ART., w której projektuje i udoskonala lampy pod marką TARW ciągu swojej kariery zawodowej zdobył wiele nagród m.in. Designera Roku, Wzór Roku, które zostały nadane przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

 • Mariusz Turski

  Mariusz Turski

  AIP Seed Capital, Dyrektor generalny

  Inwestor z wykształceniem prawniczym. Zarządza największą w Polsce instytucją finansującą startupy, do tej pory osobiście dokonał 104 inwestycji. Współzałożyciel Polski Przedsiębiorczej, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz Business Linków.

 • Chris Wacławek

  Chris Wacławek

  Estimote, Inc., Contextual computing evangelist

 • Karol Wituszyński

  Karol Wituszyński

  Microsoft Polska, Dyrektor ds. rozwoju organizacji partnerskich

  Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przed rozpoczęciem pracy w Microsoft był konsultantem, szkoleniowcem i programistą w firmach z sektora IT. W ramach Microsoft Polska wspólnie z zespołem jest odpowiedzialny za implementację strategii współpracy z partnerami (7 tys. organizacji). Ponadto odpowiada również za rozwój kompetencji oraz podnoszenie zyskowności firm partnerskich, szeroką komunikację do segmentu partnerskiego, wspólne działania marketingowe na rzecz klientów firmy oraz systemy motywacyjne kanału partnerskiego. Wcześniej przez kilka lat kierował zespołem Technical Audience. Wspólne z nim odpowiadał za wdrażanie najnowszych technologii i współpracę ze specjalistami IT, programistami, projektantami, studentami i wykładowcami. Od kilku lat aktywnie wspiera startupy technologiczne (w ramach programu BizSpark) oraz projekty edukacyjne takie jak Imagine Cup – konkursu technologicznego, którego finały krajowe realizowany są wspólnie z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

 • Bart Zimny

  Bart Zimny

  Współzałożyciel VORM lab., Współzałożyciel i prezes zarządu Clime, Inc.

  Absolwent Wydziału Form Przemysłowych na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przez blisko sześć lat zbierał doświadczenia w biznesie na stanowisku menadżera produktu. Współzałożyciel VORM lab. oraz Clime, Inc. Obecnie również współzałożyciel i manager produktu Woolet Co. Do jego pasji należą design, nowoczesne technologie, Internet of Things i Life Science. Współtwórca i szef projektantów Woolet Co.

 • Dariusz Żuk

  Dariusz Żuk

  Polska Przedsiębiorcza, Prezes zarządu

  Ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego z tytułem magistra przedsiębiorczości. Stypendysta Szkoły Biznesu Mercuria w Finlandii. Współtwórca największego ekosystemu startupów w tej części Europy. W ramach Polski Przedsiębiorczej funkcjonują Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (największa sieć AIP w Europie), AIP Seed Capital (98 inwestycji) oraz AIP Business Linki (sieć 10 akceleratorów biznesu). Głównym obszarem jego działań jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia optymalnych warunków dla startupów w Polsce, które ułatwiają ambitnym przedsiębiorcom sukcesy na rynkach globalnych. Obszar zainteresowań zawodowych to między innymi: kreowanie postaw przedsiębiorczych w Polsce i rozwój startupów na skalę globalną, tworzenie ekosystemu wsparcia startupów w Polsce. Wśród najważniejszych nagród na swoim koncie posiada: odznaczenie Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za Kreowanie i Promowanie Przedsiębiorczości, tytuł Laureata Nagrody Keep Walking Award za wspieranie przedsiębiorczości Inicjatywa Roku 2005 dla AIP, przyznana przez Parlament Studentów RP, nominację Ministerstwa Gospodarki dla AIP do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości.

 • dr Aleksandra Nowak-Gruca

  dr Aleksandra Nowak-Gruca

  Doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej oraz zarządzania wiedzą. Prowadzi wykłady dla aplikantów, prelekcje oraz szkolenia dla instytucji i biznesu. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnych w dziedzinie ochrony własności intelektualnej.

 • Marzena Chmielewska

  Marzena Chmielewska

  Konfederacja Lewiatan

  Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan, specjalista od pozyskiwania funduszy unijnych.

 1. Seminaria odbywają się w ramach Projektu „Wzornictwo – Biznes – Zysk” (nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14) realizowanego w okresie od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2015 przez Organizatora w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.

 2. Udział w Seminariach Wzornictwo – Biznes – Zysk jest bezpłatny; Organizator zapewnia materiały informacyjne oraz poczęstunek; Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegów Uczestników. 

 3. Warunkiem udziału w Seminariach Wzornictwo – Biznes – Zysk jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.projekt-wbz.com.pl

 4. Liczba miejsc jest ograniczona; o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. 

 5. Wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. 

 6. Szczegółowy przebieg zapisów na Seminaria WBZ:

a)    w czasie realizacji projektu WBZ, na stronie internetowej www.projekt-wbz.com.pl na bieżąco podawane będą informacje o terminach rozpoczęcia rekrutacji na kolejne Seminaria, tj. o terminach udostępniania elektronicznego formularza rezerwacji miejsca;

b)   o przyjęciu rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń; po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego, na podany adres e-mail wysłana zostanie informacja o dalszym postępowaniu w rejestracji wraz z plikiem PDF formularza rejestracyjnego, który należy wydrukować i podpisać, a następnie jego skan odesłać w ciągu 3 dni roboczych na adres e-mail: seminaria@projekt-wbz.com.pl lub faksem na numer: + 48 22 831 64 78;

c)    w przypadku nieodesłania podpisanego formularza rejestracyjnego w podanym terminie Organizator nie gwarantuje możliwości udziału w  danym Seminarium; miejsca osób, które nie odesłały formularza rejestracyjnego, zajmują kolejne osoby z listy rezerwowej;

d)   po otrzymaniu przez Organizatora podpisanego formularza zgłoszeniowego, z Uczestnikiem kontaktuje się Konsultant ds. Obsługi Klienta Seminariów WBZ, który potwierdza obecność na liście Uczestników i przekazuje wstępne informacje organizacyjne bądź informuje (w przypadku wyczerpania limitu dostępnych miejsc) o zakwalifikowaniu na listę rezerwową;

e)    Uczestnik może wycofać swój udział drogą pisemną, e-mailem na adres: seminaria@projekt-wbz.com.pl najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem danego Seminarium; rezygnacja z udziału w terminie krótszym niż 10 dni roboczych wiąże się z koniecznością wyznaczenia zastępstwa, tj. wskazania drogą pisemną danych osoby, która weźmie udział w Seminarium w miejsce rezygnującego Uczestnika.

 1. Prawa i obowiązki Organizatora:

a)    Organizator zapewnia:

- odpowiednie pomieszczenie z zapleczem technicznym do przeprowadzenia Seminariów;

- materiały informacyjne;

- kadrę prelegentów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach;

- lunch i poczęstunek kawowy dla Uczestników;

b)    Organizator Seminariów nie zapewnia miejsc noclegowych Uczestnikom Seminariów oraz nie ponosi kosztów dojazdu na miejsce organizacji Seminariów;

c)   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Seminariów oraz do zmian w programie;

d)    w przypadku odwołania danego Seminarium, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników o przyczynach jego odwołania;

e)    Organizator zobowiązany jest do informowania o przełożeniu zajęć z przyczyn losowych lub organizacyjnych oraz do wyznaczenia nowego terminu danego Seminarium.

 1. Zobowiązania Uczestników:

a)    Uczestnik zobowiązuje się do:

- obecności na zajęciach i podpisania listy obecności;

- wypełnienia ankiet ewaluacyjnych opracowanych przez Organizatora Seminariów;

b)   w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Seminarium na mniej niż 10 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do ustanowienia zastępstwa, tj. do wskazania danych osoby, która weźmie udział w Seminarium w miejsce rezygnującego Uczestnika; rezygnacja i ustanowienie zastępstwa  odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia;

c)   udział w  Seminarium oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych  w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych, np. w serwisach internetowych, w publikacjach, prospektach, katalogach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować projekt Wzornictwo – Biznes – Zysk oraz inne działania IWP związane ze wzornictwem, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 1. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: seminaria@projekt-wbz.com.pl lub telefonicznie: +48 22 860 04 00.

 

W połowie maja 2015 r. zaprosiliśmy młodych, kreatywnych twórców polskich startupów, doświadczonych projektantów oraz managerów, dla których wzornictwo jest jednym z głównych kryteriów warunkujących sukces w biznesie. Spotkali się oni w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego jako paneliści II Seminarium w ramach projektu WBZ, aby dyskutować na temat sukcesów i porażek w tworzeniu i rozwinięciu startupów w dojrzałe firmy w oparciu o design.

W trakcie czterech paneli skupionych wokół hasła „Młody biznes w oparciu o design –start it up!”, paneliści dyskutowali o realiach powstawania i czynnikach sukcesu ich startupów. Tematy dyskusji dotyczyły zarówno produktów użytkowych, nowych technologii, aplikacji jak i usług. Ich kontekst dotyczył wykorzystania projektowego myślenia w tworzeniu młodych biznesów. Ponadto ważnym aspektem spotkania były cenne sugestie i wskazówki przedstawicieli instytucji finansujących i wspierających młodych przedsiębiorców, zasiadających w IV panelu.

Wśród uczestników seminarium prawie 40 proc. uczestników to przedsiębiorcy. Kolejne 40 proc. to projektanci. Grupę 200 osób dopełniali studenci i przedstawiciele administracji publicznej.

Na podstawie opinii uzyskanych z ankiet mamy pełne przekonanie, że zarówno konwencja dyskusji panelowych jak i różnorodność zagadnień podejmowanych podczas seminarium odpowiada potrzebom uczestniczących w wydarzeniu. W komentarzach 93 proc. ankietowanych przeważały opinie pozytywne, takie jak:

Formuła panelu jest ciekawa i wartościowa, umożliwia poznanie różnych perspektyw

Możliwość udziału dużej grupy, zadawania pytań, dyskusji kuluarowych

Podobało się połączenie różnych branż, osób na różnych etapach w kontekście zaawansowania działalności

Dużo ciekawych informacji, głos bezpośrednio od startupów, dobrze przygotowani moderatorzy

Po raz kolejny Seminarium, oprócz użytecznej porcji wiedzy praktycznej, było również inspiracją i motorem dla wielu uczestników do rozwoju biznesu i nawiązania relacji zawodowych. Prawie w 100 procentach wszyscy ankietowani ocenili użyteczność zawodową treści, jako zdecydowanie istotną.

 

Uzyskałam wiele inspiracji i poczułam jeszcze więcej motywacji do działania

Nawiązałam relacje biznesowe, spotkałam osoby z branży, jestem zadowolona

Bardzo biznesowe podejście, konkretne wskazówki, motywacja, inspiracja

Na wyróżnienie zasługuje między innymi skład panelistów w trzech pierwszych panelach – tym razem wśród głosów w dyskusji przeważali młodzi, początkujący przedsiębiorcy, których koncepcje wyrosły z ogromnej pasji, energii i otwartości. Wszyscy oni, niezależnie od pełnionej w firmie funkcji, podkreślali znaczenie wzornictwa i projektowego myślenia. Przekaz ich wypowiedzi był jednocześnie potwierdzeniem, że design jest kluczowym, a często krytycznym ogniwem w projektowaniu i rozpoznawalności nowopowstałych marek produktów i usług. Paneliści podkreślali również wagę współpracy i roli projektanta w zrozumieniu potrzeb użytkownika na każdym etapie ich projektowania.

Bardzo mocnym merytorycznym akcentem Seminarium były dwa wystąpienia Gości Specjalnych – projektanta Tomasza Rudkiewicza, jako doświadczonego przedsiębiorcy odważnie podchodzącego do nowych wyzwań rynku oraz Marcina Piątkowskiego – młodego autora startupu mocno osadzonego w światowych realiach biznesowych. Marcin Piątkowski zaprezentował kompleksowy model biznesowy, który pozwolił na rozwinięcie startupowej koncepcji do startującej seryjnej produkcji swojego produktu – innowacyjnego środka transportu – JIVR bike.

Podobnie jak pierwsze, tak i drugie w tym roku Seminarium WBZ wzbudziło dużo emocji i zgromadziło liczne grono zainteresowanych reprezentujących różne środowiska. Konsekwentnie realizujemy główne cele organizowanych spotkań, prezentując perspektywy rozwoju biznesów opartych o design. Zapraszając firmy i instytucje, dla których wzornictwo jest jednym z głównych wyznaczników przewagi konkurencyjnej produktów i usług na rynku polskim i rynkach światowych, dostarczamy inspiracje i praktyczną wiedzę, jak można skutecznie budować przewagę polskich firm.

Kontynuacją tych założeń będzie kolejne, trzecie Seminarium planowane na jesień 2015 roku również w Warszawie. Już teraz zapraszamy do śledzenia informacji na portalu WBZ o nadchodzących wydarzeniach. Ponownie spotkamy i skonfrontujemy ze sobą różne środowiska i punkty widzenia w formule dyskusji eksperckich. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będą one inspiracją i zaczynkiem do szerszej dyskusji o sposobach wdrażania myślenia projektowego i biznesowego w oparciu o wzornictwo w polskich przedsiębiorstwach.

 

Kontakt: Telefon: +48228600400
E-mail: seminaria@projekt-wbz.com.pl