BRIEF - ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

ergo rysunek

Brief czyli założenia, wytyczne do projektu to pierwszy dokument definiujący zamierzenia przedsiębiorcy. Musi czytelnie określać najistotniejsze cele i cechy zadania. Jest punktem wyjścia do wszelkich dalszych działań wszystkich uczestników procesu powstawania nowego produktu. Proponujemy próbę stworzenia własnego briefu dla dowolnego produktu. Najpierw zapoznaj się z trzema metodami, potem zobacz briefy trzech zupełnie różnych produktów, a na koniec skorzystaj z aplikacji pozwalającej na stworzenie własnego briefu. Sugerujemy też, by przed przystąpieniem do pracy i podczas niej korzystać z zakładki Jakich błędów nie popełniać.

Nie ma, nie może być jednej metody, instrukcji, szablonu dobrego briefu. Są  bardzo różne zadania, skrajnie różne przedsiębiorstwa, znacząco różne cele zadania. Jednak są także zawarte we wszelkich działaniach innowacyjnych elementy wspólne, są informacje zawsze niezbędne.

 

Dalej proponujemy trzy nieco różniące się od siebie METODY TWORZENIA BRIEFU służące zbudowaniu skutecznych wytycznych do dalszych działań. Łatwo zauważyć, iż wiele pytań jest identycznych, główne różnice wynikają z preferencji celów zadania, bądź metod dalszego postępowania w procesie wdrażania nowego produktu.

fot. ergo:DESIGN

W dziale PRZYKŁADY BRIEFÓW prezentujemy kilka przykładowych dokumentów z założeniami  projektowymi do zrealizowanych projektów, od opakowania kosmetyku, po pulpit maszynisty w pojeździe elektrycznym. 

Prezentowane przykłady nie muszą służyć za wzór do naśladowania, ale pozwolą zorientować się, jak różnorodną formę może przybrać brief, w zależności od przyjętej metody i zadania, jakie mamy zrealizować.

fot. ergo:DESIGN

W dziale STWÓRZ PROJEKT BRIEFU przygotowaliśmy aplikację, która pozwoli w łatwy i wygodny sposób stworzyć projekt własnych założeń projektowych.

 

Przed skorzystaniem z przygotowanego narzędzia polecamy zapoznanie się z proponowanymi metodami przygotowania briefu, a w szczególności z zakładką JAKICH BŁĘDÓW NIE POPEŁNIAĆ.

fot. ergo:DESIGN