Wystawa 1. „Jak zarobić na wzornictwie? Efektywne zarządzanie procesem wzorniczym” 23-24 września 2014

Projekt WBZ obejmuje wystawy (ekspozycje studiów przypadków) dla uczestników warsztatów „Jak zarobić na wzornictwie”. Prezentują one najlepiej zaprojektowane polskie produkty powstałe w przedsiębiorstwach w wyniku wdrożenia procesu wzorniczego. Katalogi wystaw są podręcznikami warsztatów.

Wystawa 1. „Jak zarobić na wzornictwie? Efektywne zarządzanie procesem wzorniczym” 23-24 września 2014
  • Warszawa siedziba Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
  • 23-24.09.2014 9.00-17.00
  • Wystawa Siedziba Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
  • Bezpłatne Wystawa dostępna wyłącznie dla uczestników Warsztatów

 Bożena Gargas
prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Wzornictwo przemysłowe jest narzędziem osiągania celów ekonomicznych

Wystawa towarzysząca warsztatom „Jak zarobić na wzornictwie? Efektywne zarządzanie procesem wzorniczym” prezentuje 25 produktów, które powstały w polskich przedsiębiorstwach i są przykładami modelowo wdrożonego procesu wzorniczego. Rezultat wdrożenia, w każdym z zaprezentowanych przypadków, nie ogranicza się do estetyki, ładnej formy – to w równym stopniu technologiczne innowacje, ergonomia i funkcjonalność oraz dopasowanie do potrzeb odbiorców.

Wzornictwo przemysłowe jest jednym z istotnych czynników mających wpływ na rozwój przedsiębiorstw, jest skutecznym narzędziem do osiągania celów ekonomicznych, społecznych i kulturowych, ma bezpośrednie przełożenie na poprawę jakości produktu, jego promocję, budowanie marki, zwiększenie przewagi konkurencyjnej i strategiczny rozwój firm. Jest efektywnym narzędziem do realizacji celów gospodarczych każdego kraju.

 

 

Wzornictwo przemysłowe jest jednym z istotnych czynników mających wpływ na rozwój przedsiębiorstw

 

 

 Wielu przedsiębiorców ciągle ma obawy przed nawiązaniem współpracy z projektantami, najczęściej z uwagi na brak dostatecznej wiedzy i umiejętności oszacowania koniecznych nakładów oraz oceny poziomu zwrotu z tak zaplanowanej inwestycji.

W wielu firmach wzornictwo nadal nie jest postrzegane i stosowane jako kompleksowy proces rozwoju produktu, a ocena wzornictwa jest intuicyjna.

Celem Projektu „Wzornictwo-Biznes-Zysk” jest przygotowanie przedsiębiorców, na wspólnych z projektantami warsztatach i seminariach, do aplikacji wzornictwa przemysłowego,  poprzez wskazanie możliwości wdrożenia procesu projektowego, jego finansowania oraz płynących z tego faktu korzyści.

Projekt „Wzornictwo-Biznes-Zysk” to znakomite miejsce do zbudowania twórczych relacji przedsiębiorcy i projektanta w celu budowy i rozwoju każdej firmy, a tym samym całej gospodarki.

 Marek Adamczewski
profesor, wykładowca ASP w Gdańsku i studiów podyplomowych SGH IWP, koordynator merytoryczny projektu WBZ

Wiedza, którą przekazujemy na warsztatach, opiera się na konkretach.

Wdrożenie nowego produktu nie jest prostym zadaniem. Zapewnienie mu sukcesu rynkowego jest jeszcze trudniejsze – trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby wyeliminować błędne decyzje, które przedłużają czas powstawania produktu, generują niepotrzebne koszty.

Kluczem do sukcesu ekonomicznego przedsięwzięcia jest właściwa współpraca producenta i projektanta, zespołu wdrożeniowego, kontrolowany przebieg procesu powstawania, tworzenia nowego wytworu. Wprowadzanie zmian, uzupełnień na etapie projektowania, jest wielokrotnie tańsze niż w dalszych fazach wdrażania.

Na wystawie, towarzyszącej warsztatom, pokazujemy 25 znakomicie zaprojektowanych polskich produktów, wytwarzanych w Polsce bądź stworzonych z udziałem polskich projektantów. W ich opisie można znaleźć najważniejsze informacje o producencie, dacie wdrożenia, poznać nazwisko projektanta, czy częściej nazwę studia projektowego. 

 

Wiedza, którą przekazujemy na warsztatach, opiera się na konkretach, jest sprawdzona i skuteczna.

 

 

 

 

 


Pięć z tych produktów, na specjalnych planszach, ma szczegółowo opisany przebieg procesu projektowego. To dowód na to, że wiedza, którą przekazujemy na warsztatach, opiera się na konkretach, jest sprawdzona i skuteczna.

Wszystkie „eksponaty” wystawy odniosły niekwestionowany sukces rynkowy, przyniosły zyski producentom. Teraz projektanci  wielu z nich przekazują swoją wiedzę, umiejętności skutecznego działania, podczas zajęć, którym towarzyszy wystawa.

Towarzyszący wystawie katalog jest w zamyśle podręcznikiem warsztatów. Liczymy na budowanie pozytywnych skojarzeń pomiędzy realnym obrazem sukcesów polskich przedsiębiorców, projektantów, a wiedzą o przebiegu procesu projektowego i budowaniu zespołów interdyscyplinarnych.

fot. Mirek Kaźmierczak/FOTOactions

 

Katalog wystawy by Wzornictwo Biznes Zysk

 

 

 Zobacz film o wystawie

 

Telefon: +48228600400
E-mail: warsztaty@projekt-wbz.com.pl