Andrzej Sobaś

Andrzej Sobaś
fb mail phone 607633012

Wdrożone produkty

Projekty

Bio

W latach 2008-2012 Prodziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Prowadzi Pracownię Projektowania Ergonomicznego oraz jest współprowadzącym Pracownię Komunikacji Społecznej na Kierunku Wzornictwo Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.
Członek zespołu projektowego Projektu „Design Silesia” 2010-2011
od 2009 Członek Śląskiej Rady Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Nagrody

→ System Informacji Wizualnej Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach. wyróżnienie w konkursie „Ślaska Rzecz 2007”, 2008, współautor Justyna Kucharczyk
→ System monitorowania procesów spawania somaARC z rejestratorem
RPS-3. Produkt wyróżniony na Międzynarodowych Targach Spawalnictwa
Expo Welding na Expo Silesia 2012
→ Projektu systemu informacji wizualnej i identyfikacji kompleksu dydaktyczno
sportowego Solpark w Kleszczowie, projekt nominowany do nagrody
głównej w konkursie STGU,

Edukacja

Projektant wzornictwa przemysłowego ze specjalnością projektowanie ergonomiczne.
Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Dyplom 1980.
Doktorat w zakresie wzornictwa przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2003
Habilitacja w dyscyplinie sztuk projektowych, Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów, 2015