AwAdOn

AwAdOn
fb mail phone 502575023
Tomasz Krawczyk www.awadon.eu

Rozpoczęcie działalności: 2013

Wdrożone produkty

O firmie

Moja działalność to odpowiedź na zanik indywidualizmu, na masowość produkcji i brak personalizacji przedmiotów w najbliższym otoczeniu.

Wykorzystuję naturalny surowiec, jakim jest drewno i jego rodzime odmiany, łącząc go niejednokrotnie z mosiądzem, miedzią, kamieniem lub szkłem.

Nagrody