5. Warsztaty Jak zarobić na wzornictwie

Efektywne zarządzanie procesem wzorniczym

5. Warsztaty Jak zarobić na wzornictwie
 • Warszawa siedziba Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
 • 09-10.06.2015 I dzień godz: 9.00 – 17.30
  II dzień godz: 9.00 - 16.15
 • Warsztaty I dzień godz: 9.00 – 17.30
  II dzień godz: 9.00 - 16.15
 • Bezpłatne Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu

Celem podstawowym warsztatów jest zdobycie umiejętności kierowania interdyscyplinarnymi zespołami wdrożeniowymi,
a także zdobycie wiedzy:

 1. z zakresu zarządzania rozwojem nowego produktu i prowadzenia procesu projektowania wzorniczego,
 2. z zakresu ochrony patentowej, wzoru przemysłowego, użytkowego i innych aspektach prawnych istotnych przy wdrażaniu nowego produktu.
 3. o programach wspomagających finansowo wdrożenie innowacyjne w firmie

 

Kierowane są one do kadry zarządzającej w firmach, projektantów i osób wprowadzających nowe wdrożenia, a także do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych pracą w charakterze Product Managerów.

Podstawą merytoryczną warsztatów jest wielokrotnie sprawdzona w projektowaniu produktów metodyka, której stosowanie jest niezbędne podczas wdrażania nowych, innowacyjnych przedsięwzięć. Szczególną uwagę zwraca się w niej na dokładne poznanie potrzeb użytkowników oraz sprawdzanie koncepcji kolejnymi, coraz doskonalszymi modelami. W szczególności powinni ją znać Product Managerowie, a więc ludzie odpowiedzialni za nowe wdrożenie w firmie. Szczególnie istotną umiejętnością product managera, niezależnie od formalnej funkcji jaką piastuje w firmie jest sprawność, skuteczność w kierowaniu zespołem osób o różnej wiedzy i umiejętnościach.

Etapy przebiegu procesu w tej metodzie to:

 • właściwe rozpoznanie problemu i jego źródeł w firmie
 • poznanie potrzeb potencjalnych użytkowników produktu (rozpoznanie rynku)
 • stworzenie prawidłowych założeń do przedsięwzięcia (tzw. brief)
 • doprowadzenie do jak najszybszego powstania modeli, prototypów
 • badanie skuteczności użytkowej, technicznej i ekonomicznej proponowanych przez zespół rozwiązań
 • decyzja o wyborze najlepszego rozwiązania

 

Uczestnicy zapoznając się z kolejnymi etapami procesu podczas ćwiczeń będą przygotowywani do prowadzenia zespołu realizującego wdrożenie w macierzystej firmie. Szczególnie istotne jest zrozumienie wagi koordynacji zadań członków zespołu różnych specjalności w kontekście skuteczności osiągnięcia celu.

 

Zobacz fotorelację z warsztatów >>

Zobacz opinie uczestników warsztatów >>

 

 

Dzień 1

 • metodyka Design Thinking
 • przykłady skutecznie wdrożonych produktów przez zespół projektowy prowadzący warsztaty
 • warsztat 1 – zapoznanie z zadaniem, podział na zespoły. Określenie celu, brief (informacje i oczekiwania przedsiębiorcy), wymiana doświadczeń między zespołami, dobór właściwych osób do realizacji poszczególnych zadań, wybór odpowiedniej listy kontrolnej, sprawdzenie kompletności informacji, eliminacja zbędnych założeń
 • warsztat 2 - tworzenie szczegółowych założeń projektowych, symulacja procesów użytkowych, zdobywanie wiedzy o odbiorcy, analizy (analiza SWOT, weryfikacja założeń, koordynacja pracy członków zespołu, eliminacja sprzeczności, uzgodnienia zarząd – zespół)
 • warsztat 3 (cz. 1) – koncepcja nowego produktu (burza mózgów, klasyfikacja pomysłów)
 • wiedza o programach wspomagających nowe wdrożenia

Dzień 2

 • warsztat 3 (cz. 2) – koncepcja nowego produktu, ocena realności proponowanych rozwiązań, organizacja „badań” modeli i prototypów, wybór koncepcji do dalszego opracowania
 • warsztat 4 - opracowanie projektu, elementy powiązane, tworzenie dokumentacji, prezentacja opracowań przez zespoły, weryfikacja pracy członków zespołu, ponowny przydział zadań do realizacji, sprawdzanie zgodności rozwiązań z założeniami, przygotowanie prezentacji
 • techniki zarządzania zespołem
 • aspekty prawne wdrożenia nowego produktu (prawo autorskie, umowy, zależności).
 • Krzysztof Kossak

  Krzysztof Kossak

  Kossak.pl, wzornictwo przemysłowe

  Projektant wzornictwa. Absolwent Architektury na Politechnice Śląskiej oraz Wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2004 roku zajmuje się projektowaniem wystaw i produktów – od seryjnie produkowanych przedmiotów codziennego użytku po środki transportu. Na koncie ma około 20 wdrożonych produktów dla takich klientów jak: Pesa, MaGa, WebTalk, Elgotech, Centrum Hewelianum, Vector. Wśród najważniejszych projektów można wymienić zegarek męski, krajalnice gastronomiczną, szatkownice do warzyw, kask rowerowy, przedłużacz listwowy, kabinę maszynisty wraz z pulpitem sterowniczym pociągu inspekcyjnego, operatorską stację czołową oraz wystawy edukacyjne.

 • dr hab. Krzysztof Chróścielewski

  dr hab. Krzysztof Chróścielewski

  Kossak.pl / Autorskie Studio Projektowe, Projektant

  Kierownik Katedry Wzornictwa łódzkiej ASP oraz Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Od 19 lat czynny projektant wzornictwa przemysłowego. Swoją działalność realizuje w ramach Autorskiego Studia Projektowego. W sumie zaprojektował ponad 200 produktów, systemów komunikacji wizualnej, opakowań, grafiki użytkowej, wnętrz, wystaw i stoisk targowych – większość z nich została zrealizowana oraz wdrożona do produkcji i znajduje się aktualnie na rynku. Juror w krajowych konkursach wzorniczych, projektowych i architektonicznych. Jego publikacje dotyczące wzornictwa ukazywały się na łamach czasopism 2+3D, PRO-kreacja, Puls Biznesu oraz Wprost. Współpracował z polskimi i zagranicznymi markami, takimi jak: Amica Wronki, Zelmer, Niewiadów, Cersanit, Łucznik, Bester, Konex, Steca, ETA, Behr, Recalart, Elcamp, Common.

 • Michał Drożdż

  Michał Drożdż

  ROVESE S.A. (Cersanit, Opoczno, Meissen), Design and Development Director

  Posiada wykształcenie w obszarze rozwoju nowych produktów (projektowanie produktu) oraz zarządzania (MBA). Na przestrzeni lat zdobył doświadczenie w strategicznym zarządzaniu designem oraz działem badań i rozwoju, pracując dla firm z różnych branż, nadzorując i odpowiadając za wdrożenie wielu produktów – od koncepcji, przez wzornictwo i konstrukcję, aż do produkcji i wdrożenia na rynek. Równocześnie odpowiadał za powstanie unikatowych projektów procesów organizacyjnych, za co otrzymał w 2010 główną nagrodą w konkursie DME AWARD, organizowanym przez Design Management Europe („BEST MANAGEMENT OF DESIGN IN A LARGE COMPANY” dla firmy ZELMER). Wspólnie z zespołem menedżerów i specjalistów dyscyplin cross-funkcjonalnych, którym zarządzał, wypracował modelowe rozwiązania zarządzania wzornictwem i wdrożeniami, w tym opracowanie własnych procesów implementowania wzornictwa produktów u dostawców dalekowschodnich (ODM). Jest autorem licznych artykułów do prasy branżowej, trenerem biznesu i jurorem w konkursach wzorniczych.

 • Marzena Chmielewska

  Marzena Chmielewska

  Konfederacja Lewiatan

  Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan, specjalista od pozyskiwania funduszy unijnych.

 • dr Aleksandra Nowak-Gruca

  dr Aleksandra Nowak-Gruca

  Doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej oraz zarządzania wiedzą. Prowadzi wykłady dla aplikantów, prelekcje oraz szkolenia dla instytucji i biznesu. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnych w dziedzinie ochrony własności intelektualnej.

 1. Warsztaty odbywają się w ramach Projektu „Wzornictwo – Biznes - Zysk” (nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14) realizowanego w okresie od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2015 przez Organizatora w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.

 1. Udział w Warsztatach Wzornictwo – Biznes – Zysk jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne, poczęstunek oraz certyfikat uczestnictwa. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegów Uczestników.

 

 1. Warunkiem udziału w Warsztatach Wzornictwo – Biznes – Zysk jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.projekt-wbz.com.pl.

 

 1. Liczba miejsc w grupie warsztatowej jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.

 

 1. Wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej oznacza równocześnie rezerwację miejsca.

 

 1. Szczegółowy przebieg zapisów na Warsztaty WBZ:

a)    w sierpniu 2014 roku na stronie internetowej www.projekt-wbz.com.pl zostanie podana informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji na Warsztaty, tj. o terminie udostępnienia elektronicznego formularza rezerwacji miejsca,

b)    o przyjęciu rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego, na podany adres e-mail wysłana zostanie informacja o dalszym postępowaniu w rejestracji wraz plikiem PDF formularza rejestracyjnego, który należy wydrukować i podpisać, a następnie skan odesłać w ciągu 3 dni roboczych na adres e-mail: warsztaty@projekt-wbz.com.pl lub faksem na numer: + 48 22 831 64 78,

c)    w przypadku nieodesłania podpisanego formularza rejestracyjnego w podanym terminie Organizator nie gwarantuje możliwości udziału w Warsztatach. Miejsca osób, które nie odesłały formularza rejestracyjnego, zajmują kolejne osoby z listy rezerwowej,

d)    po otrzymaniu przez Organizatora podpisanego formularza zgłoszeniowego, z Uczestnikiem kontaktuje się Konsultant ds. Obsługi Klienta warsztatów WBZ, który potwierdza obecność na liście Uczestników oraz przekazuje wstępne informacje organizacyjne,

e)     Uczestnik może wycofać swój udział drogą pisemną, e-mailem na adres: warsztaty@projekt-wbz.com.pl najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem Warsztatów. Rezygnacja z udziału w terminie krótszym niż 10 dni roboczych wiąże się z koniecznością wyznaczenia zastępstwa, tj. wskazania drogą pisemną danych osoby, która weźmie udział w Warsztatach w miejsce rezygnującego Uczestnika.

 

 1. Prawa i obowiązki Organizatora:

a)    Organizator zapewnia:

    • odpowiednie pomieszczenie z zapleczem technicznym do przeprowadzenia Warsztatów,
    • materiały dydaktyczne,
    • kadrę trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
    • wydanie certyfikatu potwierdzającego udział w Warsztatach każdemu Uczestnikowi, który ukończy Warsztaty,
    • lunch i poczęstunek kawowy dla Uczestników każdego dnia Warsztatów,

b)    Organizator Warsztatów nie zapewnia miejsc noclegowych Uczestnikom Warsztatów oraz nie ponosi kosztów dojazdu na miejsce organizacji Warsztatów,

c)    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów oraz do zmian w programie,

d)    w przypadku odwołania Warsztatów, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników o przyczynach jego odwołania,

e)    Organizator zobowiązany jest do informowania o przełożeniu zajęć z przyczyn losowych lub organizacyjnych, wyznaczenia dodatkowego terminu odrobienia Warsztatów w przypadku choroby Trenerów lub innych zdarzeń losowych,

f)     Organizator szkolenia wystawia imienne certyfikaty udziału w Warsztatach.

 

 1. Zobowiązania Uczestników:

a)    Uczestnik zobowiązuje się do:

    • obecności na zajęciach i codziennego podpisywania listy obecności,
    • wypełnienia ankiet ewaluacyjnych opracowanych przez Organizatora Warsztatów,

b)   w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Warsztatach na mniej niż 10 dni roboczych przed ich rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do ustanowienia zastępstwa, tj. do wskazania danych osoby, która weźmie udział w Warsztatach w miejsce rezygnującego Uczestnika. Rezygnacja i ustanowienie zastępstwa  odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia,

c)   udział w Warsztatach oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych  w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych, np. w serwisach internetowych, w publikacjach, prospektach, katalogach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować projekt Wzornictwo-Biznes-Zysk oraz inne działania IWP związane ze wzornictwem, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 1. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: warsztaty@projekt-wbz.com.pl lub telefonicznie: +48 22 860 04 00.

Telefon: +48228600400

E-mail: warsztaty@projekt-wbz.com.pl