zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  wykorzystywanie  przez  Instytut  Wzornictwa Przemysłowego  Sp. z o. o., Warszawa, ul. Świętojerska 5/7, moich danych osobowych (w tym adresu poczty elektronicznej), pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), dla celów związanych z  realizacją i ewaluacją projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk i innych działań IWP związanych ze wzornictwem. Mam świadomość prawa do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych w bazie danych osobowych Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. oraz dobrowolności ich podania.W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 r. nr 144, poz.1204 ze zm.) oświadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert udziału w szkoleniach i innych materiałów marketingowych drogą elektroniczną.