O warsztatach

Projekt Wzornictwo-Biznes-Zysk proponuje dwa rodzaje bezpłatnych warsztatów:

  • „Jak skutecznie wdrażać nowe produkty. Interdyscyplinarna współpraca w projekcie wzorniczym”  - skierowany do kadry technicznej i ekonomicznej, m.in. technologów, konstruktorów, projektantów, a także studentów i absolwentów uczelni wyższych

oraz

  • „Jak zarobić na wzornictwie. Efektywne zarządzanie procesem wzorniczym”  - przeznaczony dla kadry zarządzającej w firmach, osób biorących udział we wprowadzaniu nowego produktu na rynek, projektantów oraz studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Warsztaty prowadzone są przez znane studia projektowe, a dotyczą zasad wdrażania procesu wzorniczego w przedsiębiorstwach z przedstawieniem na konkretnych przykładach korzyści, które niesie za sobą wdrożenie nowego produktu.

Poświęcone są takim zagadnieniom, jak budowanie zespołu projektowego, aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne procesu wzorniczego, finansowe wsparcie wdrożenia procesu wzorniczego.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z całym procesem wzorniczym opartym na przykładach wdrożeń, zakończonych sukcesem rynkowym. Warsztatom towarzyszy wystawa (ekspozycja studiów przypadków) i katalog.

Zobacz kalendarz Warsztatów