Dotacje

Fundusze unijne dla firm w latach 2014-2020 będą wspierać przede wszystkim te projekty, które wpisują się w tzw. inteligentne specjalizacje. Krajowe Inteligentne Specjalizacje określają obszary gospodarki o największym potencjale rozbudowy badań, rozwoju i innowacji. To na inwestycje w ich obszarze kierowane będą środki z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Z końcem 2014 roku 19. krajową inteligentną specjalizacją został przemysł kultury i kreatywny, pn. Inteligentne technologie kreacyjne (ITK), obejmujący multimedia, wzornictwo i gry komputerowe.

To obszary w zakresie badań, rozwoju i innowacji wyznaczone na poziomie krajowym i regionalnym, w które państwo lub dane województwo chcą intensywnie inwestować i je rozwijać. Takie wyspecjalizowanie naszego kraju oraz poszczególnych regionów ma zwiększyć konkurencyjność gospodarki. Na poziomie regionalnym przemysł kreatywny, w tym wzornictwo, jako swoją inteligentną specjalizacje wskazało 5 województw (kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie,  wielkopolskie, zachodniopomorskie).

Głównym źródłem funduszy unijnych, z którego firmy i instytucje otoczenia biznesu będą mogły pozyskać pieniądze na wzornictwo przemysłowe, będzie Program Inteligentny Rozwój. To wart ponad 10 mld euro pakiet działań, skupionych przede wszystkim na wsparciu prac badawczo-rozwojowych (B+R) w firmach (często we współpracy z naukowcami) i komercjalizacji ich wyników. "W Programie nie przewidujemy oddzielnej części, która poświęcona byłaby tylko i wyłącznie wzornictwu, ale wydatki na ten cel będą mogły zostać dofinansowane w różnych projektach" – zapowiedziała wiceminister Wendel.

Przedsiębiorcy będą np. mogli uzyskać z PO IR dofinansowanie wydatków związanych z wzornictwem jako niezbędne uzupełnienie prowadzonych przez siebie lub we współpracy z jednostką badawczą projektów badawczo-rozwojowych. Środki z programu trafią też na tworzenie infrastruktury B+R w firmach, czyli m.in. zakup odpowiedniego sprzętu czy technologii. W takich wyspecjalizowanych działach badawczo-rozwojowych mogą być prowadzone również prace konstrukcyjno-projektowe. Ważne jest także wsparcie usług realizowanych dla firm, w tym także w zakresie wzornictwa, przez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu (np. parki naukowo-technologiczne).

"Przedmiotem wsparcia będzie mógł być zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, np. projektu wzorniczego" – powiedziała wiceszefowa MIiR. W PO IR przewidziane są również środki na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej poza terytorium Polski oraz realizację ochrony własności przemysłowej. 

PO IR nie będzie jedynym programem, gdzie będzie można pozyskać dotacje na wzornictwo przemysłowe.

W ramach Programie Polska Wschodnia przedsiębiorcy z 5 wschodnich województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) uzyskają środki na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej, a w następnym etapie - na projektowanie wzornicze na bazie  przygotowanej strategii. Efektem ma być wdrożony projekt wzorniczy, czyli wprowadzona na rynek innowacja.

źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/wsparcie-unijne-dla-firm-na-wzornictwo-przemyslowe/