Ruszył nabór wniosków w programie "Wsparcie w ramach dużego bonu"

Małgorzata Polak, IWP

Ruszył nabór wniosków w programie "Wsparcie w ramach dużego bonu"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 10 marca 2015 r. ogłosiła nabór wniosków w programie Wsparcie w ramach dużego bonu. Wnioski mogą być składane w terminie od 10 marca do 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 10 marca 2015 r. ogłosiła nabór wniosków w programie Wsparcie w ramach dużego bonu. Wnioski mogą być składane w terminie od 10 marca do 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00.

Program skierowany jest do  mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną.  W ramach programu można sfinansować usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Maksymalna kwota dla jednego przedsiębiorcy to 50 000 zł, a wysokość pomocy finansowej w formie refundacji  nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa