Ponad 700 mln euro dla małych i średnich przedsiębiorstw – w tym również na wzornictwo

Ponad 700 mln euro dla małych i średnich przedsiębiorstw – w tym również na wzornictwo

Komisja Europejska zatwierdziła ponad 8 mld złotych na rozwój Polski Wschodniej na lata 2014 - 2020. W programie przewidziano również wsparcie dla wzornictwa przemysłowego oraz rozwoju innowacyjnych produktów i usług.

Komisja Europejska zatwierdziła wart 2 mld euro Program Polska Wschodnia (PO PW) dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W ramach programu ok. 769 mln euro ma zostać przeznaczone na podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających we wschodniej Polsce, a także na tworzenie warunków, które mają sprzyjać powstawaniu innowacyjnych firm.

Oznacza to również wsparcie w ramach programu projektów polegających m.in. na wykorzystaniu procesów wzorniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

Działanie w ramach POPW przewiduje kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych

Wsparcie  dla  MŚP  będzie  obejmować  przeprowadzenie  audytu  wzorniczego  oraz stworzenie  strategii  wzorniczej. W  strategii  sformułowany  zostanie  zakres  działań  koniecznych  dla budowania  marki,  oferty  rynkowej  i  strategii  konkurowania  oraz  dostosowania  wewnętrznych procesów  zarządczych  w  firmie  związanych  ze  stosowaniem  wzornictwa.  Następnie  na  podstawie przygotowanej  strategii  przeprowadzony  zostanie  proces  projektowania  wzorniczego.  Końcowym rezultatem będzie wprowadzenia na rynek innowacji. 

Ponadto w ramach Programu Polska Wschodnia wspierane będą projekty polegające m.in. na:

  • powstawaniu innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w ramach działania pn. "Platformy startowe dla nowych pomysłów", stanowiącego kompleksowy program akceleracji pomysłów;
  • zdobywaniu zagranicznych rynków – kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i wdrożeniem nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności;
  • tworzeniu innowacyjnych produktów bądź usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R;
  • tworzeniu ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje wspólne przynajmniej dla dwóch województw Polski Wschodniej.

Uruchomienie programu "Polska Wschodnia" i pierwsze konkursy dla przedsiębiorców planowane są na połowę roku 2015.

 Więcej informacji nt. Programu Polska Wschodnia 2014 -2020 >>