DOSTĘPNOŚĆ PLUS SZANSĄ NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW, KTÓRE POSZERZĄ GRUPY DOCELOWE PRODUKTÓW FIRMY

DOSTĘPNOŚĆ PLUS SZANSĄ NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW, KTÓRE POSZERZĄ GRUPY DOCELOWE PRODUKTÓW FIRMY

Program Dostępność Plus to możliwość dla przedsiębiorców dofinansowania projektów, które – dzięki uniwersalnemu projektowaniu - będą uwzględniać potrzeby zarówno obecnych odbiorców firmy, jak i osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji.

Skorzystaj z doświadczenia ekspertów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w zakresie opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, w przypadku konkursu Dostępność Plus nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi), bez utraty uniwersalności wyrobu i jego atrakcyjności także do dotychczasowych grup odbiorców.

Konkursy, w których zrealizujesz projekt z Dostępności Plus:

„Bony na Innowacje dla MŚP” to ogólnopolski program dofinansowujący wzornictwo, w którym wykonawcami mogą być jednostki naukowe i centra badawczo-rozwojowe.

W ramach pierwszego etapu konkursu można uzyskać dofinansowanie na zakup usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe.

W drugim etapie celem jest sfinansowanie wdrożenia opracowanego wcześniej pomysłu na innowację technologiczną.

Celem obu działań jest zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi fizycznymi, bądź poznawczymi.

Przykładem dobrej praktyki jest zrealizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach konkursu "Bony na innowacje dla MŚP” projekt dla firmy Ivolve Sp. z o.o., która otrzymała dotację na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego produktu i projektu wzorniczego - automatycznego dyspensera leków.

„Design dla przedsiębiorców” to możliwość pozyskania środków na opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego oraz możliwość uzyskania dofinansowania na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Zapraszamy do współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, który z powodzeniem realizuje jako wykonawca projekty w ramach programów „Bony na innowacje” oraz „Design dla przedsiębiorców” na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż.

Więcej informacji o obu programach na stronie PARP:
www.parp.gov.pl/component/site/site/dostepnosc-plus

Zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Żmudzińska
Dyrektor Działu Projektów Doradczych i Edukacyjnych
tel. (22) 860 03 60
e-mail: agnieszka_zmudzinska@iwp.com.pl