130 MLN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I WYDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW DO KONKURSU„ BONY NA INNOWACJE DLA MŚP”

130 MLN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I WYDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW DO KONKURSU„ BONY NA INNOWACJE DLA MŚP”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w nowym harmonogramie naborów POIR zwiększyło liczbę rund aplikacyjnych oraz budżet do 130 mln w konkursie „Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy” .

„Bony na Innowacje dla MŚP” to unikalny ogólnopolski program dofinansowujący na tę skalę wzornictwo, w którym wykonawcami mogą być jednostki naukowe i centra badawczo-rozwojowe.

W związku z powyższym, Instytut zaprasza do współpracy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem profesjonalnego wsparcia w procesie:

  • pozyskania do współpracy projektanta wzornictwa przemysłowego, z doświadczeniem w projektowaniu dla określonej branży i/lub technologii,
  • przeprowadzenia procesu projektowego (prac rozwojowych), mającego na celu stworzenie nowego produktu lub znaczącego ulepszenia istniejącego produktu, od etapu koncepcji do prototypowania i przeprowadzenia badań funkcjonalnych na prototypach.

Zapraszamy do współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, który z powodzeniem realizuje jako wykonawca Bony na innowacje na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż.

Skorzystaj z doświadczenia ekspertów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w zakresie opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, w przypadku konkursu Dostępność Plus nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Harmonogram naborów:

  • Czas trwania obecnej VII rundy wydłużono o ponad 1 miesiąc, tj. do 30 czerwca 2020 r.
  • Dodano nową VIII rundę, która będzie trwała od 1 lipca do 30 września 2020 r.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Poziom dofinansowania: 85% dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu:

  • minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to   60 000 zł
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł

Więcej informacji na stronie PARP:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus

Zadzwoń i umów się na telekonferencję z ekspertami Instytutu, którzy pomogą ocenić, czy pomysł ma szansę na uzyskanie dofinansowania oraz przedstawią ofertę Instytutu na współpracę w ramach programu.

Kontakt:

Agnieszka Żmudzińska

e mail: agnieszka_zmudzinska@iwp.com.pl