NABÓR WNIOSKÓW DO PODDZIAŁANIA 1.2.3 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

NABÓR WNIOSKÓW DO PODDZIAŁANIA 1.2.3 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Poddziałanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

To program regionalny dofinansowujący mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z województwa małopolskiego dostęp do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie. 

Skorzystaj z doświadczenia ekspertów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w zakresie opracowania projektu wzorniczego obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych danego produktu. 

Zapraszamy do współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, który z powodzeniem zrealizował jako wykonawca Bony na innowacje w ramach działania 2.3.2 PO IR na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż.

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na zakup:

 1. Usług badawczo-rozwojowych:

  a) usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

  b) usługi w zakresie wzornictwa.
   
 2. Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących:

  a) usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;

  b) usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);

  c) usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

  d) usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych. 

Harmonogram naborów w 2020 roku:

II runda: 1 kwietnia 2020 r. –30 kwietnia 2020 r.
III runda: 1 maja 2020 r. –31 maja 2020 r.
IV runda: 1 czerwca 2020 r. –30 czerwca 2020 r. do godziny 15:00.


Projekt musi wykazywać zgodność z co najmniej jednym obszarem regionalnych inteligentnych specjalizacji, określonym w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Poziom dofinansowania: 85% dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu:

dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 
50 000 PLN,

dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 
200 000 PLN.

Więcej informacji na stronie RPO Województwa Małopolskiego:
www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp

Zadzwoń i umów się na telekonferencję z ekspertami Instytutu, którzy pomogą ocenić, czy pomysł ma szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programu Bony na innowacje oraz przedstawią ofertę Instytutu na współpracę w ramach programu.

Kontakt:

Agnieszka Żmudzińska
Tel. (+48) 507 130 624
e mail: agnieszka_zmudzinska@iwp.com.pl