Dofinansowania dla przedsiębiorców na projektowanie i wdrażanie nowych produktów

Dofinansowania dla przedsiębiorców na projektowanie i wdrażanie nowych produktów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała na swojej stronie harmonogramy naboru wniosków na 2020 rok w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

IWP zaprasza do współpracy w ramach:

  • poddziałania 2.3.2 PO IR Bony na innowacje dla MŚP – przedłużenie naboru wniosków w konkursie komponent usługowy do 28 maja 2020 r., komponent inwestycyjny do 7 lipca 2020 r.

Dofinansowania w ramach programu na zaprojektowanie, rozwój i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług przez jednostkę naukową. Konkurs dostępny dla MŚP z całej Polski.

  • poddziałania 2.3.5 PO IR Design dla przedsiębiorców – ogłoszenie konkursu czerwiec 2020 r., rozpoczęcie naboru wniosków lipiec 2020 r.

Dofinansowania w ramach programu na zaprojektowanie, rozwój i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług (wyłączeniem przedsiębiorstw z Polski Wschodniej). Konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności.

  • działanie 1.4 PO PW Wzór na konkurencję – ogłoszenie konkursu I Etap listopad 2020 r., rozpoczęcie naboru wniosków grudzień 2020 r. Etap II nabór trwa, zakończenie naboru wniosków 31 lipca 2020 r.

Dofinansowania w ramach programu przeznaczone dla MŚP z regionu Polski Wschodniej na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

Dokumentacja dotycząca trwających konkursów dostępna jest na stronie PARP w zakładce wzornictwo pod linkiem www.parp.gov.pl.
Dokumentacja dotycząca konkursów, które jeszcze nie zostały ogłoszone dostępna będzie również pod podanym linkiem w dniu ich ogłoszenia.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami IWP, w celu omówienia możliwości wsparcia ze strony Instytutu w zakresie:

  • doboru źródeł dofinansowania do danego projektu,
  • określenia optymalnego zakresu projektu,
  • omówienia możliwego przebiegu prac projektowych,
  • doboru zespołu projektowego w celu optymalizacji procesu rozwoju nowego produktu lub usługi,
  • przygotowania firmy do ubiegania się o dofinansowanie i do późniejszej realizacji projektu.

 

Kontakt:
Karolina Lesyng
Dyrektor Działu Projektów Unijnych
tel. (22) 860 03 61
e-mail: karolina_lesyng@iwp.com.pl

Agnieszka Żmudzińska
Dyrektor Działu Projektów Doradczych i Edukacyjnych
tel. (22) 860 03 60
e-mail: agnieszka_zmudzinska@iwp.com.pl