Ponad 3.5 mln dla firm z województwa zachodniopomorskiego

Ponad 3.5 mln dla firm z województwa zachodniopomorskiego

Ruszył nabór wniosków do Poddziałania 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R realizowanego w ramach RPO województwa zachodniopomorskiego

W ramach regionalnego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przedsiębiorcy z powyższego województwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.

Wykonawcą usługi może być jednostka naukowa a także przedsiębiorca posiadający status centrum  badawczo – rozwojowego, jakim jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

W związku z powyższym, Instytut zaprasza do współpracy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem profesjonalnego wsparcia w procesie:

  • pozyskania do współpracy projektanta wzornictwa przemysłowego, z doświadczeniem w projektowaniu dla określonej branży i/lub technologii,
  • przeprowadzenia procesu projektowego (prac rozwojowych), mającego na celu stworzenie nowego produktu lub znaczącego ulepszenia istniejącego produktu, od etapu koncepcji do prototypowania i przeprowadzenia badań funkcjonalnych na prototypach.

Harmonogram składania wniosków:

  • II runda od dnia 5 maja 2020 r. do dnia 6 lipca 2020 r.
  • III runda od dnia 7 lipca 2020 r. do dnia 7 września 2020 r.
  • IV runda od dnia 8 września 2020 r. do dnia 9 listopada 2020 r.


W ramach poddziałania wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej o ile wymóg ten nie zostanie zniesiony począwszy od II rundy.

Poziom dofinansowania: 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna kwotadofinansowania projektu wynosi 200 000,00 zł.

Więcej informacji na stronie:
http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-1-projektu-male-projekty-br


Zadzwoń i umów się na telekonferencję z ekspertami Instytutu, którzy pomogą ocenić, czy pomysł ma szansę na uzyskanie dofinansowania oraz przedstawią ofertę Instytutu na współpracę w ramach programu.

Kontakt:
Karolina Lesyng
Tel. (+48) 518 301 924
e mail: karolina_lesyng@iwp.com.pl

Agnieszka Żmudzińska
Tel. (+48) 507 130 624
e mail: agnieszka_zmudzinska@iwp.com.pl