71 MLN NA B+R DLA FIRM Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

71 MLN NA B+R DLA FIRM Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Rozpoczął się nabór wniosków do konkursu Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

To program regionalny służący wsparciu prac badawczo - rozwojowych wraz z wdrożeniem.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przedsiębiorcy z województwa małopolskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy i zostaną wdrożone do działalności gospodarczej. Celem projektu ma być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorców z sektora MŚP lub w partnerstwie w charakterze konsorcjum z innym przedsiębiorstwami lub z udziałem jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu. Niezależnie od charakteru partnerstwa, liderem zawsze musi być mikro, mały lub średni przedsiębiorca.

W ramach projektu można zlecić wykonanie części prac badawczych podmiotowi zewnętrznemu jednostce naukowej czy przedsiębiorcy posiadającemu status centrum  badawczo – rozwojowego, jakim jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

W związku z powyższym, Instytut zaprasza do współpracy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem profesjonalnego wsparcia w procesie:

  • pozyskania do współpracy projektanta wzornictwa przemysłowego, z doświadczeniem w projektowaniu dla określonej branży i/lub technologii,
  • przeprowadzenia procesu projektowego (prac rozwojowych), mającego na celu stworzenie nowego produktu lub znaczącego ulepszenia istniejącego produktu, od etapu koncepcji do prototypowania i przeprowadzenia badań funkcjonalnych na prototypach.

Harmonogram składania wniosków:

II runda: 15 kwietnia 2020 r. –30 maja 2020 r.

III runda: 31 maja 2020r. –14 lipca 2020r., do godziny 15:00

W ramach poddziałania wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju projektu oraz statusu przedsiębiorcy, szczegółowe informacje w zakresie poziomu dofinansowania można znaleźć pod podanym poniżej linkiem.  

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

W przypadku pomocy badawczo-rozwojowej w ramach fazy B+R minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

  • w przypadku badań przemysłowych – 20%
  • w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%
  • w przypadku studium wykonalności – 30%.

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach fazy wdrożeniowej minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 55%

Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 50 000 000 PLN

Więcej informacji na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-b--projekty-celowe-msp-obejmujace-prace-br-wraz-z-wdrozeniem---rpmp-01-02-01-ip-01-12-003-20

Zadzwoń i umów się na telekonferencję z ekspertami Instytutu, którzy pomogą ocenić, czy pomysł ma szansę na uzyskanie dofinansowania oraz przedstawią ofertę Instytutu na współpracę w ramach programu.

 

Kontakt:

Karolina Lesyng
Tel. (+48) 518 301 924
e mail: karolina_lesyng@iwp.com.pl

Agnieszka Żmudzińska
Tel. (+48) 507 130 624
e mail: agnieszka_zmudzinska@iwp.com.pl