IWP partnerem pilotażowego programu rezydencji Art+Design+Science

IWP partnerem pilotażowego programu rezydencji Art+Design+Science

Jest to pilotażowa edycja pierwszej w Polsce rezydencji artystyczno-naukowej wzorowanej na formacie „European Digital, Art and Science Network”, której celem jest połączenie sztuki i projektowania z nauką.

Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy pod kierunkiem doświadczonych ekspertów i mentorów będą mogli zaangażować swoje talenty do próby wyobrażenia i zaprojektowania lepszej przyszłości. W ciągu 8 tygodni (październik-grudzień 2019) dwudziestu wyselekcjonowanych uczestników będzie pracowało w pięcioosobowych zespołach. Zadaniem każdej z grup będzie stworzenie prototypów nowych projektów i przedsięwzięć, które poprzez łączenie nauki, sztuki, designu, technologii staną się platformą do opowiadania o sensie i potrzebie innowacji.


Prace będą realizowane w czterech obszarach tematycznych:

  • miasto dźwięków (city of sounds),
  • alert klimatyczny (climate emergency),
  • statek kosmiczny Ziemia (spaceship Earth)
  • sztuczna inteligencja (AI for good)

W ten sposób powstanie platforma dla podejmowania istotnych społecznie wyzwań z wykorzystaniem kompetencji kreatywnych i artystycznych.

Rekrutacja do programu do 27 września.

Mentorami w ramach programu są uznani polscy i zagraniczni przedstawiciele sektora kreatywnego oraz nauki, m.in. Marco Steinberg — projektant, architekt, współtwórca Helsinki Design Lab i były wykładowca Harvard Design School, Francesca Desmarais — projektantka, badaczka Copenhagen Institute Of Interaction Design oraz Pedro Russo — prof. Uniwersytetu w Lejdzie, ekspert w obszarze public outreach & social impact. Zespół uzupełniają eksperci naukowi wyłonieni spośród stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz instytucji partnerskich programu.


Partnerami i patronami merytorycznymi programu są m.in.: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (NOSPR), Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP), Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU), Koalicja na rzecz Polskich Innowacji (KPI) oraz Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).


Organizatorem projektu jest Science Now — studio specjalizujące się w projektowaniu strategicznym, komunikacji naukowej oraz rozwoju nowych przedsięwzięć biznesowych na styku nauki, edukacji, sztuki i rozrywki. Projekt pilotażowej edycji programu dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rozwój sektorów kreatywnych.

 

Więcej o programie na https://sciencenow.studio/artdesignscience