Nabór wniosków do działania 2.3.2 POIR "Bony na innowacje dla MŚP". Etap I Usługowy

Nabór wniosków do działania 2.3.2 POIR "Bony na innowacje dla MŚP". Etap I Usługowy

„Bony na Innowacje dla MŚP” to unikalny ogólnopolski program dofinansowujący na tę skalę wzornictwo, w którym wykonawcami mogą być jednostki naukowe i centra badawczo-rozwojowe.

Zapraszamy do współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, który z powodzeniem realizuje jako wykonawca Bony na innowacje na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż.

Skorzystaj z doświadczenia ekspertów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w zakresie opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, w przypadku konkursu Dostępność Plus nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Zobacz wybrane referencje IWP za realizację Bonów na innowacje:

Flowair

Subito Advising

Practic

Przedsiębiorcy, którzy rozliczą otrzymane w I etapie dofinansowanie, mogą skorzystać ze wsparcia w II etapie na wdrożenie swojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową. Będą mogli otrzymać dofinansowanie na:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową
  • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej 

 

Harmonogram naborów w 2019-2020 roku:

  • Data rozpoczęcia naboru - 20 marca 2019 r.
  • Data zakończenia naboru – 28 maja 2020 r.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Poziom dofinansowania: 85% dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu:

  • minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to   60 000 zł
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł

Więcej informacji na stronie PARP:

parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus

parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy

 

Zadzwoń i umów się na spotkanie lub telekonferencję z ekspertami Instytutu, którzy pomogą ocenić, czy pomysł ma szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programu Bony na innowacje oraz przedstawią ofertę Instytutu na współpracę w ramach programu PARP.

Kontakt: Joanna Wątrucka
Tel.: (22) 860 03 68
e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl