4 marca 2019 rozpoczął się nabór wniosków do poddziałania 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców”

4 marca 2019 rozpoczął się nabór wniosków do poddziałania 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców”

Skorzystaj z doświadczenia ekspertów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w zakresie prowadzenia audytów wzorniczych, projektowania innowacyjnych produktów i doradztwa w obszarze efektywnego wykorzystania wzornictwa do budowania przewagi rynkowej firmy.

„Design dla przedsiębiorców” to możliwość pozyskania środków na opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego oraz możliwość uzyskania dofinansowania na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat programu "Design dla przedsiębiorców" i do kontaktu z Instytutem w sprawie współpracy.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie:

Przedsiębiorcy z sektora MŚP z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej. 

Maksymalne dofinansowanie na usługi doradcze – 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalne dofinansowanie na inwestycje zgodne z mapą pomocy regionalnej.

Minimalny wkład własny – 15% w komponencie doradczym, 30-65% w komponencie inwestycyjnym.

 

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY PRZEDSIĘBIORSTWA JEST WARUNKIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU DO PARP.

 

Uwaga! Informacje o nowym naborze już w lipcu 2020.  

Zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Żmudzińska

Dyrektor Działu Projektow Doradczych i Edukacyjnych

tel. (22) 860 03 60

e-mail: agnieszka_zmudzinska@iwp.com.pl

 

REFERENCJE