40-LECIE WYDZIAŁU WZORNICTWA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE.

40-LECIE WYDZIAŁU WZORNICTWA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest współorganizatorem wydarzeń związanych z obchodami 40-lecia Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie.

W ramach projektu odbywają się wystawy:  PROJEKTOWANIE WSZĘDZIE, MIEJSCE ARTYSTY, PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA JERZY SOŁTAN – LECH TOMASZEWSKI – ANDRZEJ JAN WRÓBLEWSKI  i konferencja FAIR DESIGN 2018 | NADMIAR.

Wystawa PROJEKTOWANIE WSZĘDZIE pokazuje dorobek projektowy pedagogów i absolwentów Wydziału Wzornictwa. Ekspozycja obejmuje blisko sto projektów powstałych od początków Wydziału do dziś. Wśród nich znajdują się zarówno wyroby przemysłowe, jak również grafika użytkowa, strony internetowe, aplikacje i realizacje w przestrzeni miejskiej. 

MIEJSCE ARTYSTY - wystawa odbywająca się w Kordegardzie pokazująca prace artystów: malarzy i rzeźbiarzy, którzy związali się z Wydziałem przez swoją działalność pedagogiczną. Problemowo ekspozycja odnosi się do „miejsca artysty”, nie tylko w kontekście uczelni, wydziału, ale w kontekście sztuk wizualnych, sztuki i  edukacji artystycznej.

PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA JERZY SOŁTAN – LECH TOMASZEWSKI – ANDRZEJ JAN WRÓBLEWSKI - wystawa prezentuje sylwetki artystów związanych z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski i Andrzej J. Wróblewski mieli kluczowe znaczenie dla formującego się na przełomie lat 50. i 60. zawodu projektanta form przemysłowych. Pokazujemy wybrane prace twórców zgromadzone wokół trzech przenikających się pól ich zainteresowań i aktywności: sztuki, architektury i projektowania.

Wydarzenia odbywają się od maja do sierpnia 2018 w ramach projektu ART FOR BUSINESS AND SOCIETY.

Więcej informacji:  asp.waw.pl