100 lat Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce”

100 lat Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce”

Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Bożena Gargas, weźmie udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP z okazji Światowego dnia własności Intelektualnej.

Konferencja jest zatytułowana „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce” i odbędzie się 26 kwietnia 2018 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Prezes Gargas będzie uczestniczyła  w panelu zatytułowanym „Wzornictwo przemysłowe w Polsce – teraźniejszość i przyszłość”

Konferencja  poświęcona będzie zarówno historycznym aspektom własności przemysłowej w naszym kraju, jak i perspektywom rozwoju systemu ochrony dóbr niematerialnych w najbliższych latach. Wydarzenie to będzie stanowić także doskonałą okazję do promocji współczesnych polskich osiągnięć w wielu obszarach życia społecznego, w tym szczególnie w dziedzinie techniki oraz wzornictwa przemysłowego. Udział zarówno przedstawicieli sektora nauki, jak i przedsiębiorców pozwoli na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnorodnych aspektów systemu ochrony własności przemysłowej, w tym także sformułowania uwag de lege ferenda dotyczących funkcjonowania i rozwoju tego systemu dla wszystkich przedmiotów własności przemysłowej.

Wydarzenie to wpisuje się w program Jubileuszu 100-lecia ustanowienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i systemu ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich.

Więcej informacji...