Już wkrótce kolejny nabór wniosków w ramach I Etapu działania 1.4 POPW - „Wzór na konkurencję”.

Już wkrótce kolejny nabór wniosków w ramach I Etapu działania 1.4 POPW - „Wzór na konkurencję”.

„Wzór na konkurencję“ to możliwość uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej ( I Etap działania) oraz dofinansowania (do 3 mln zł.) na wdrożenie rekomendacji strategicznych i wprowadzenie na rynek innowacji (II Etap).

Przedsiębiorcy w ramach I Etapu konkursu mogą uzyskać wsparcie na usługi związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego - diagnozy firmy, pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, na podstawie której zostanie opracowana strategia wzornicza.

 

 

Audyty wzornicze przeprowadzamy według własnej metodyki - opracowanej na podstawie wieloletniego doświadczenia współpracy z przedsiębiorcami.

 

 W ramach audytu przeprowadzamy m.in.:

- analizę wzorniczą w zakresie:

  • oferty produktowej
  • modelu biznesowego firmy
  • stosowanych technologii
  • struktury organizacyjnej
  • procesów komunikacji
  • strategii marketingowej
  • analiza otoczenia rynkowego, w tym klientów i konkurencji
  • oraz kluczowych w kontekście działalności przedsiębiorcy trendów branżowych

- analizę aktualnych możliwości i potrzeb przedsiębiorcy w zakresie zarządzania wzornictwem

- analizę oferty pod kątem efektywności wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.

 

Efektem audytu jest dedykowana strategia wzornicza, na podstawie której (m.in. poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego) wdrożona zostanie innowacja.

  

 

Nasi klienci o nas:

 

- Na wykonawcę audytu Westo wybrała Instytut Wzornictwa Przemysłowego - firmę z 60-letnim doświadczeniem w upowszechnianiu i zarzadzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Wybór okazał się pod każdym względem trafny. Opracowana przez IWP strategia otrzymała wysoką ocenę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prezes Zarządu Westo ZPD Stanisław Wyszyński

  

Wykonany audyt wzorniczy obfitował w ciekawe pomysły, które po ich wdrożeniu pomogły nam stworzyć atrakcyjną wzorniczo ofertę zyskującą uznanie wielu naszych klientów.

Prezes Zarządu Sanit-Plast Kamil Filipczak

 

Prace wykonane przez Instytut oraz profesjonalizm osób zaangażowanych oceniamy bardzo wysoko. Jesteśmy przekonani, ze przygotowana strategia, która jest sukcesywnie wdrażana w naszej firmie, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i istotnie przełoży się na wzmocnienie pozycji rynkowej.

Dyrektor finansowy ERKADO Tomasz Prucnal

 

Referencje

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem popw.parp.gov.pl

 

Zapraszamy do kontaktu:

Karolina Lesyng

Dyrektor Działu Projektów Unijnych

Tel.: (22) 860 03 61

e-mail: karolina_lesyng@iwp.com.pl

 

Agnieszka Żmudzińska

Dyrektor Działu Projektów Doradczych i Edukacyjnych

Tel.: (22) 860 03 60

e-mail: agnieszka_zmudzinska@iwp.com.pl