„Bony na Innowację” – harmonogram naborów na 2017 rok.

„Bony na Innowację” – harmonogram naborów na 2017 rok.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podała harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w 2017 roku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podała harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w 2017 roku.

Program umożliwia przedsiębiorcom realizację projektów o maksymalnej wartości 400.000 zł, obejmujących zaprojektowanie, rozwój i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług. W ramach konkursu będą mogły otrzymać dofinansowanie projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

„Bony na Innowacje dla MŚP” to unikalny ogólnopolski program dofinansowujący na tę skalę wzornictwo, w którym wykonawcami mogą być wyłącznie jednostki naukowe kat. A lub B.

Harmonogram naborów w 2017 roku:

  • Data ogłoszenia konkursu - 8 maja 2017 r.
  • Data rozpoczęcia naboru - 8 czerwca 2017 r.
  • Data zakończenia naboru - luty 2018 r.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.Poziom dofinansowania:

  • do 70% dla średnich przedsiębiorców
  • 80% dla mikro i małych przedsiębiorców

Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu:

  • minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to   60 000 zł
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł

Więcej informacji na stronie PARP

https://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-dla-msp/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

fot. Freepik