Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję" w 2017 roku

Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję" w 2017 roku

Sprawdź harmonogram konkursów w ramach Działania 1.4 "Wzór na konkurencję".

Działanie 1.4 'Wzór na konkurencję" to szansa dla MŚP z Polski Wschodniej, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu wzornictwa. To kompleksowe, dwuetapowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja.

Celem działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

W ramach I pierwszego etapu zeszłorocznego konkursu Wzór na konkurencję łącznie ponad 6 mln zł dotacji trafi do 103 firm z Polski Wschodniej. Dofinansowanie umożliwi przedsiębiorcom przeprowadzenie w firmie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wprowadzenia na rynek innowacji.

Wybrane projekty dotyczą m.in. branży budowlanej, spożywczej, meblarskiej, metalurgicznej, maszynowej, tekstylnej, produkcji oprogramowania, opakowań, szkła i ceramiki, jak również usług finansowych, informatycznych, reklamowych czy doradztwa w zakresie produkcji roślinnej. 

Lista zwycięskich projektów dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dzięki dotacji z PO PW, przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności przeanalizują swoją firmę pod kątem wykorzystania wzornictwa. Zbadają m.in. ofertę produktową, model biznesowy, technologię czy strategię marketingową firmy. Następnie – na podstawie audytu – firmy opracują strategię wprowadzenia na rynek innowacji. W całym przedsięwzięciu pomogą im eksperci, których firmy wybrały samodzielnie jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Po zakończeniu realizacji projektu, w odrębnym konkursie (drugi etap), firmy będą mogły ubiegać się o 3 mln zł dofinansowania z PO PW na wdrożenie opracowanej strategii wzorniczej.

 

Działanie "Wzór na konkurencję" przewiduje dwuetapowe wsparcie obejmujące:

Etap I - firmy mogą starać się o dotację (o maksymalnej wartości 100 tys. zł) na przeprowadzenie z pomocą ekspertów audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.

Zrealizowanie tego etapu otworzy drzwi do kolejnej dotacji. W ramach pierwszego konkursu do dofinansownia wybrano 66 firm. W ramach drugiego konkursu, trwającego od 5 września do 5 października 2016 r. do dofinansowania wybrano 103 projekty.

Etap II - przedsiębiorstwa z gotową strategią wzorniczą (opracowaną w I etapie) mogą aplikować o dotację (do 3 mln zł) na wdrożenie zaplanowanych działań. Efektem realizacji strategii będzie wprowadzenie na rynek innowacji wykorzystującej wzornictwo - w postaci nowych produktów i usług.

Kwota dofinansowania w Etapie I to maksimum 100 tys. zł. Poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych. W etapie II – 3 mln zł, poziom dofinansowania do 70 % kosztów kwalifikowanych.

O udzielnie wsparcia w ramach działania Wzór na konkurencję mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu pięciu województw Polski Wschodniej.

 

Nabór w 2017 roku

II Etap tegorocznej edycji Wzoru na konkurencję przewiduje dwa nabory: pierwszy rozpoczął się w maju 2016 roku i potrwa do 28 kwietnia 2017. Drugi rozpocznie się w czerwcu 2017, a zakończy w maju 2018 roku. Do etapu II mogą przystąpić wyłącznie te firmy, które zakończyły realizację Etapu I. 

Ogłoszenie konkursu na I Etap przewidziane jest na czerwiec 2017 roku, rozpoczęcie naboru do I Etapu konkursu zaplanowano na wrzesień 2017, a zakończenie na listopad tego roku.

 

Więcej informacji na stronie PARP >>

oraz

Polskawschodnia.gov >>