XXXVIII Poligraficzne Konfrontacje - Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z funduszy europejskich

XXXVIII Poligraficzne Konfrontacje - Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z funduszy europejskich

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem branży poligraficznej i produkcji opakowań.

2 lutego 2017 r. w Warszawie odbędą się XXXVIII  Poligraficzne Konfrontacje zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Tematem wydarzenia będzie "Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z funduszy europejskich".

Mikro-, średnie i małe przedsiębiorstwa stanowią 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce i to właśnie ta grupa przedsiębiorstw może liczyć na znaczące wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020. Podczas Konfrontacji zostaną zaprezentowane najnowsze informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem branży poligraficznej i produkcji opakowań.

Prelegenci będą mówić m.in. o konkursach zaplanowanych do realizacji w 2017 r. ze środków Programu Inteligentny Rozwój, wsparciu innowacyjności biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, partnerstwie świata nauki i biznesu, najważniejszych zmianach w zasadach udzielania dotacji unijnych dla przedsiębiorców z szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań. 

W panelu pt. "Potencjał dla poligrafii i wzornictwa w przemyśle opakowań" wystąpi prezes IWP - Bożena Gargas.

Termin: 2 lutego 2017 r.
Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A
Czas trwania: 10:00 – 17:00

 

Więcej informacji>>