W lipcu ogłoszono kolejny nabór wniosków w ramach I Etapu działania 1.4 POPW - „Wzór na konkurencję”.

W lipcu ogłoszono kolejny nabór wniosków w ramach I Etapu działania 1.4 POPW - „Wzór na konkurencję”.

Przedsiębiorcy w ramach I Etapu konkursu mogą uzyskać wsparcie na usługi związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego - diagnozy firmy na podstawie której zostanie opracowana strategia wzornicza zawierająca rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej PARP przedsiębiorcy w ramach I Etapu konkursu mogą uzyskać wsparcie na usługi związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego - diagnozy firmy na podstawie której zostanie opracowana strategia wzornicza zawierająca rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.

Termin składania wniosków:

Od 5 września do 5 października 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Zakres projektu:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. Audyt wzorniczy jest analizą działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście działalności przedsiębiorcy trendów branżowych, analizę potrzeb przedsiębiorcy w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.

Przeprowadzenie audytu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie II Etapu konkursu, w ramach którego następuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji (do 3 mln zł, do 70% dofinansowania).

Czas trwania projektu:

Do 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia projektu.

Beneficjenci:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Maksymalna kwota dofinansowania:

Dofinansowanie:

Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych

Koszty kwalifikowane:

Usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej (usługi doradcze nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy).

Ważne:

Wykonawcę usługi należy wybrać przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z sposobem opisanym w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem:

http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja-konkursowa-etap-i-1-4-popw-2016/dokumentacja-konkursowa-etap-i-1-4-popw-2016

 

fot. Pressfoto - Freepik.com