HPC4POLAND - bezpłatne warsztaty

HPC4POLAND - bezpłatne warsztaty

Wykorzystanie potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej dla biznesowych celów firm produkcyjnych w Polsce

13 września w Poznaniu i 20 września w Warszawie odbędą się bezpłatne warsztaty HPC4POLAND. Ich celem będzie przybliżenie polskim przedsiębiorcom rozwiązania HPC - usług obliczeń dużej mocy oraz wykorzystania potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej dla biznesowych celów firm produkcyjnych.

Dostępność usług obliczeń dużej mocy (z ang. High Performance Computing – HPC) znacząco wpływa na konkurencyjność firm. Ogromnych mocy obliczeniowych i kosztownego oprogramowania wymaga m.in. prowadzenie symulacji wytrzymałościowych elementów maszyn, uwzględniających liczne zmienne czynniki i parametry.

Podczas gdy duże firmy zwykle dysponują własnymi kompetencjami i zasobami obliczeniowymi, dla firm MSP prowadzenie obliczeń/symulacji stanowi wyzwanie techniczne, jak i finansowe. W rezultacie firmy MSP rezygnują z prowadzenia symulacji cyfrowych, tracąc czas, środki i przewagę konkurencyjną.

Celem projektu HPC4POLAND jest podniesienie dostępności narzędzi obliczeniowych w chmurze, tj. w postaci dedykowanych aplikacji, optymalizujących czas i koszty zdalnego prowadzenia obliczeń. Aby optymalnie ukształtować nowe narzędzia HPC oraz modele ich udostępnienia, HPC4POLAND zaprasza polskie małe i średnie firmy produkcyjne do podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami i oczekiwaniami w tym zakresie.

Warsztaty HPC4POLAND zostały opracowane z myślą o polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, dla których wykorzystanie potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej stanowi szanse optymalizacji dotychczasowych metod badawczych, analitycznych i procesów testowania projektowanych produktów.

Zaproszeni goście mówić będą o praktycznym zastosowaniu tych metod dla przemysłu oraz korzyściach z ich zastosowania dla celów biznesowych firm produkcyjnych.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli również szansę zgłębić swoją wiedzę na temat analitycznego potencjału HPC (High Performance Computing). Doświadczeni eksperci przybliżą szereg studiów przypadków wykorzystania HPC w Polsce i na świecie.
Program spotkania obejmuje również zbiór informacji na temat pozyskania źródeł finansowania eksperymentów z dostępnych w Polsce środków wsparcia przedsiębiorstw.

Udział w warsztacie pozwoli także na indywidualne rozmowy z ekspertami w zakresie wykorzystania komputerów wysokiej mocy obliczeniowej w ramach przygotowanego dla uczestników Punktu Konsultacyjnego podczas trwania warsztatów.

Termin i miejsce warsztatów do wyboru:

  • 13 września 2016 – POZNAŃ, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  • 20 września 2016 – WARSZAWA, Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

W celu zapoznania się z AGENDĄ WARSZTATU oraz ZGŁOSZENIA UDZIAŁU należy wypełnić formularz rejestracji dostępny online http://www.hpc4poland.pl/warsztaty/
 

HPC4Poland jest europejskim projektem realizowanym w ramach Horyzontu 2020 mającym na celu oszacowanie potencjału wdrożenia i wsparcie wdrażania technologii High Performance Computing i High Performance Cloud Computing w polskich przedsiębiorstwach.

Więcej >>