750 mln na B+R dla małych i średnich firm. Rusza nowa edycja konkursu dla MŚP tzw. "szybka ścieżka".

750 mln na B+R dla małych i średnich firm. Rusza nowa edycja konkursu dla MŚP tzw. "szybka ścieżka".

W „szybkiej ścieżce” NCBR formalności zostały zredukowane do minimum, a czas wydania decyzji o dofinansowaniu skrócony do blisko 60 dni, by zachęcić małych i średnich przedsiębiorców do sięgania po wsparcie na innowacje. Wniosek można wypełnić i złożyć drogą elektroniczną.

„Szybka ścieżka” do innowacji

4 kwietnia br. rozpoczęła się nowa edycja konkursu dla MŚP tzw. "szybkiej ścieżki" – programu służącego wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców we współpracy z zespołami badawczymi.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”.

Poziom dofinansowania i intensywność wsparcia

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 750 mln PLN , w tym 76 mln PLN dla projektów realizowanych w woj. mazowieckim i 674 mln PLN dla projektów realizowanych w pozostałych województwach.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie to 2 mln zł dla projektów realizowanych na obszarze poza woj. mazowieckim, 5 mln zł dla projektów realizowanych na obszarze woj. mazowieckiego.

Poziom dofinansowania sięga nawet 80 proc. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru projektu.

Sposób aplikowania i terminy

Wnioski są wypełniane i składane drogą elektroniczną, obecny nabór trwa od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r. Duże firmy będą mogły starać się o dofinansowanie projektów od 1 czerwca do 11 lipca br. Natomiast termin składania aplikacji o środki dla regionów słabiej rozwiniętych (tj. wszystkich poza woj. mazowieckim) rozpocznie się w trzecim kwartale tego roku.

„Szybka ścieżka” jest finansowana z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Więcej szczegółów i cała dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBR http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/

oraz http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,4143,szybka-sciezka-do-innowacyjnosci-polskich-firm.html