IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Innowacyjność i kreatywność w gospodarce"

IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Innowacyjność i kreatywność w gospodarce"

Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym

W dniach 31 marca - 1 kwietnia w Warszawie odbędzie się IX edycja międzynarodowej konferencji "Innowacyjność i kreatywność w gospodarce". Tegoroczna konferencja przebiegać będzie pod tytułem "Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym" iobejmować będzie zagadnienia związane z tworzeniem i wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań projektowych w celu podnoszenia jakości życia oraz rozwiązywania problemów osób z różnymi dysfunkcjami czy ograniczeniami, które codziennie pokonują bariery w przestrzeni publicznej.

Podczas konferencji, przedstawiciele wysokiego szczebla administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk związanych z sektorem kreatywnym i projektowaniem będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania ograniczeń, a także omówienia niezbędnych działań finansowych, prawnych oraz edukacyjnych, które przyczyniłyby się do dostrzeżenia wysokiego potencjału polskich twórców na rzecz większego wykorzystania wzornictwa przemysłowego w sferze innowacji społecznych. Przedstawione zostaną możliwości uzyskania wsparcia finansowego i kredytowego przez przedsiębiorców oraz informacje nt. innowacyjnej działalności opartej na wzornictwie przemysłowym, służącym rozwiązywaniu potrzeb związanych z procesami i trendami demograficznymi. 

Główne zagadnienia konferencji:

  • Projektowanie uniwersalne jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku
  • Wzornictwo a innowacyjna przestrzeń publiczna
  • Wsparcie projektów związanych z wzornictwem i ochroną własności przemysłowej
  • Projektowanie uniwersalne: misja społeczna czy pomysł na biznes?
  • Projektowanie innowacji społecznych a źródła finansowania
  • Ochrona prawna wzornictwa przemysłowego

W panelach dyskusyjnych oraz sesjach równoległych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wezmą udział eksperci związani z sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora kreatywnego.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa innowacyjnych projektów wzorniczych oraz usług podnoszących jakość życia w wymiarze społecznym, w tym wielu prototypów i koncepcji charakteryzujących się wysokim potencjałem wdrożeniowym.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie i transmitowana w Internecie poprzez stronę www.uprp.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy:
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie

Warszawa, Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

31 marca-1 kwietnia 2016 r.

Program wydarzenia

Źródło>>