Wystartował projekt WBZ

Wystartował projekt WBZ

Przedstawiciele administracji rządowej, środowisk projektantów i przedsiębiorców oraz kilkudziesięciu dziennikarzy uczestniczyło w konferencji inaugurującej projekt "Wzornictwo-Biznes-Zysk" w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie w dniu 25.09.2014 r.

Gośćmi konferencji inaugurującej projekt "Wzornictwo-Biznes-Zysk" byli: Iwona Wendel wiceminister infrastruktury i rozwoju, prof. Bogumiła Jung, prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, prof. Marek Adamczewski koordynator projektu, Lech Pilawski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan oraz kilkudziesięciu dziennikarzy. Gospodarzem - Bożena Gargas, prezes IWP. Spotkanie prowadził redaktor Wojciech Szeląg.

- Wzornictwo przemysłowe to nie koszt, ale inwestycja w zysk - przekonywała podczas konferencji prezes IWP Bożena Gargas.

Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas konferencji były możliwości finansowania wzornictwa przemysłowego w nowej perspektywie finansowej UE. W latach 2014-2020 takie wsparcie będzie możliwe m.in. w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów związanych z podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

- Zapomnieliśmy w kraju o wzornictwie przemysłowym, mam takie wrażenie, gdy rozmawiam z przedsiębiorcami. Nie wiem dlaczego, ponieważ kiedyś polska szkoła wzornicza, to była marka na świecie - powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. Podkreśliła, że wzornictwo jest ważne dla polskiego przemysłu i polskich usług i że na rzecz jego rozwoju zaangażowane będą środki unijne. - Zastanawialiśmy się bardzo długo, jak to zrobić, czy dedykować specjalne działanie w programie operacyjnym, wydawać nowe instrumenty. Wydaje się, że dobrze jest to zrobić w sposób najbardziej powszechny, czyli jeżeli przedsiębiorca w swoim nowym modelu świadczenia usługi bądź produkcji włączy element wzornictwa przemysłowego, to będziemy współfinansować te koszty - wyjaśniła wiceminister.

- Wzornictwo jako inwestycja w zysk nie jest jeszcze zakorzeniona u przedsiębiorców. Jest to niezbędne. Instytut od dłuższego czasu czyni wszelkie starania, aby myślenie o wzornictwie przemysłowym było jak o własnej inwestycji. Wzornictwo przemysłowe to nie jest tylko ładny wygląd przede wszystkim jest to funkcja i użytkowość - powiedziała na konferencji prasowej inaugurującej projekt prezes Gargas - Nam bardzo zależy na tym, żeby przedsiębiorca zrozumiał i był przekonany, że prowadzenie procesu projektowego w firmie jest bardzo korzystne przede wszystkim dla niego, dla budowania jego marki - dodała.

Realizowany przez Instytut projekt "Wzornictwo-Biznes-Zysk" skierowany  jest do przedsiębiorców, projektantów wzornictwa przemysłowego, studentów i absolwentów wzornictwa oraz przedstawicieli administracji. W ramach projektu powstał m.in. portal, który z pomocą dostępnego na nim Wizytownika umożliwia nawiązywanie współpracy między przedsiębiorcami i projektantami. Projekt, który potrwa do końca 2015 roku, obejmuje też seminaria, warsztaty i wystawy. Finansowany jest ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Koordynator projektu WBZ, profesor Marek Adamczewski przypomniał, że jeszcze pięć lat temu w rozmowach projektantów z przedsiębiorcami zdarzały się sytuacje, że na pytanie projektanta o długość planowanej serii padała odpowiedź ”a po co to panu?” – Teraz jest lepiej, ale dzięki projektowi WBZ może być dużo lepiej – podkreślił profesor.

Z raportu „Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach" wynika, że większość firm uważa wzornictwo za skuteczne narzędzie konkurencji rynkowej. Aż 86 proc. firm sądzi, że inwestycje w produkt wzorniczy są opłacalne. 60 proc. liderów wzornictwa wskazuje na jego duży wpływ na wzrost satysfakcji konsumenta i wizerunek firmy.

W pięciu województwach (łódzkie, wielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie) strategiczny przemysł kreatywny, w tym wzornictwo, jest uznany za tzw. inteligentne specjalizacje, na które kierowane będą środki unijne. Możliwe jest dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo, jako uzupełnienie prac badawczo-rozwojowych lub wdrożeniowych, a także wydatków ponoszonych na wzornictwo w zakresie projektów inwestycyjnych małych i średnich firm. W części województw środki unijne mogą też wesprzeć zakup praw do własności intelektualnej lub uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla rozwiązań technologicznych.