Podsumowanie projektu WBZ - film

Podsumowanie projektu WBZ - film

26 listopada odbyło się czwarte i zarazem ostatnie seminarium projektu WBZ. Była to również okazja do podsumowania projektu, który rozpoczął się w czerwcu 2014 roku i zakończy w grudniu tego roku.

Podczas ostatniego Seminarium WBZ podsumowaliśmy projekt Wzornictwo-Biznes-Zysk, realizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego od 1 czerwca 2014 do końca tego roku.

Na projekt „Wzornictwo–Biznes–Zysk” złożyły się bezpłatne warsztaty, seminaria i portal, na którym znajduje się również baza Wizytownik.

Dwa rodzaje bezpłatnych warsztatów skierowane były do projektantów, kadry zarządzającej w firmach, osób biorących udział we wprowadzaniu nowego produktu na rynek, kadry technicznej i ekonomicznej, a także studentów i absolwentów uczelni wyższych. Idea interdyscyplinarnych warsztatów prowadzonych przez doświadczone i nagradzane studia projektowe spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W ramach projektu zrealizowaliśmy 12 warsztatów, w których łącznie wzięło udział 345 osób. Blisko 700 kolejnych osób oczekiwało na wolne miejsca na listach rezerwowych.

Na 6 wystawach towarzyszących warsztatom "Jak zarobić na wzornictwie", pokazaliśmy 150 modelowo zaprojektowanych i wdrożonych produktów polskich producentów i zaprojektowanych przez rodzimych projektantów. We wrześniu br., w pawilonie polskim na Expo w Mediolanie prezentowaliśmy wystawę "Stół Polski. La Tavola Polacca" - 33 produkty związane z kulturą stołu.

W ramach projektu odbyły się 4 seminaria, w których uczestniczyło ponad 600 osób. Gościliśmy na nich łącznie ponad 50 panelistów i gości zagranicznych - projektantów, przedsiębiorców, menedżerów odpowiedzialnych za wdrożenie wzornictwa, przedstawicieli administracji publicznej, ekspertów w dziedzinie prawa i finansowania innowacyjnych projektów.  Podczas seminariów poruszaliśmy szerokie spektrum zagadnień i branż, w których projektowanie daje wymierną wartość dodaną. Rozmawialiśmy o roli wzornictwa m.in. w transporcie, startupach, przestrzeni publicznej, sukcesie polskich firm na rynku polskim i globalnym.

Częścią projektu jest również portal WBZ, na którym prócz licznych artykułów, materiałów multimedialnych i aplikacji do tworzenia briefu projektowego, znajduje się również Wizytownik - stale rosnąca baza projektantów i przedsiębiorców inwestujących we wzornictwo, w której dziś jest ponad 260 wizytówek.

Film podsumowujący projekt Wzornictwo-Biznes-Zysk