Porozumienie IWP i SPFP dotyczące projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk

Porozumienie IWP i SPFP dotyczące projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk

Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Bożena Gargas i prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych prof. Bogumiła Jung podpisały 25.09 b.r. porozumienie o wzajemnej współpracy przy realizacji projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk.

W jego ramach Stowarzyszenie będzie konsultować treści zamieszczane na portalu projekt-wbz.com.pl w zakładce Wizytownik, prezentującej projektantów, studia projektowe i przedsiębiorców w razie wątpliwości co do rzetelności danych wprowadzanych na portal przez użytkowników.

W zamian IWP promować będzie działalność Stowarzyszenia na portalu WBZ.

Projekt „Wzornictwo–Biznes–Zysk” ma na celu stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, przygotowującego do aplikacji wzornictwa przemysłowego w przedsiębiorstwach. W ramach projektu organizowane są warsztaty i seminaria oraz udostępniona został specjalistyczny portal z Wizytownikiem, czyli bazą projektantów i przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych istnieje od 1963 roku. Skupia ok. 100 członków, profesjonalistów w dziedzinie projektowania z głównych ośrodków w Polsce. Jest członkiem BEDA – Bureau of European Design Associations (od 2005 r.). W latach 1964- 2011 należało do ICSID – International Council of Societies of Industrial Design.

IWP jest strategicznym doradcą przedsiębiorstw, administracji publicznej, instytucji i projektantów w zakresie rozwoju wzornictwa i wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek. IWP realizuje działania w zakresie wzornictwa i zarządzania wzornictwem (design management). Umożliwia zwiększenie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorcom i projektantom organizując szkolenia i warsztaty, międzynarodowe konferencje oraz studia podyplomowe. Instytut promuje wzornictwo jako strategiczny kierunek innowacji polskiej i europejskiej gospodarki. Organizuje wystawy i konkursy, na których prezentuje innowacyjne produkty i dobre praktyki wzornicze. Wspiera rozwój i doskonalenie zawodowe młodych projektantów m.in. poprzez program stypendialny przeznaczony dla studentów i absolwentów uczelni kształcących w kierunku wzornictwa.