Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej, wzór użytkowy a patent - edukacja/e-learning

Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej, wzór użytkowy a patent - edukacja/e-learning

Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej, wzór użytkowy a patent - wystąpienie dr Aleksandry Nowak-Grucy podczas warsztatu "Jak skutecznie wdrażać nowe produkty?", Warszawa 22-23 września 2015 r.

Różnice między prawem autorskim a prawem własności przemysłowej oraz wzorem użytkowym a patentem wyjaśnia dr Aleksandra Nowak-Gruca, rzecznik patentowy.

O Autorce:

Dr Aleksandra Nowak-Gruca - doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej oraz zarządzania wiedzą. Prowadzi wykłady dla aplikantów, prelekcje oraz szkolenia dla instytucji i biznesu. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnych w dziedzinie ochrony własności intelektualnej.