Już niebawem III Seminarium “Let’s design. Wyzwania i trendy w projektowaniu przestrzeni publicznej”

Już niebawem III Seminarium “Let’s design. Wyzwania i trendy w projektowaniu przestrzeni publicznej”

III Seminarium dotyczyć będzie obecnych realiów i nadchodzących zmian w podejściu do projektowania przestrzeni publicznej, nowych szans biznesowych i wpływu zmian społecznych na wyzwania projektowe. Zapytamy ekspertów, jak mądrze wykorzystać i dobrze projektować przestrzeń publiczną?

Z całego wachlarza zagadnień związanych z przestrzenią publiczną, poruszymy te rozumiane jako wyzwania architektoniczne, projektowe, wzornicze oraz te traktujące przestrzeń publiczną jako obszar rozwoju oferty firm produkcyjnych i umiejętności projektantów w nadążaniu za dynamicznie zmieniającymi się trendami i potrzebami użytkowników.

Wspólnie z zaproszonymi urbanistami, projektantami, architektami i przedsiębiorcami oraz przedstawicielami administracji, chcemy podjąć dyskusję na temat zmian w postrzeganiu roli przestrzeni publicznej zarówno w kontekście jej projektowania zorientowanego na użytkownika, jak i nowych funkcji, które jej przypisujemy obecnie.

Ważnym punktem naszej dyskusji będzie spojrzenie z punktu widzenia producentów mebli miejskich na zmieniające się oczekiwania użytkowników i uwarunkowania rynkowe.

Jeden z paneli dyskusyjnych poświęcimy poszukiwaniom przyszłościowych rozwiązań oraz światowym trendom w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

Weź udział w seminarium i włącz się do dyskusji!

Program Seminarium i rekrutacja już wkrótce na portalu WBZ

fot. Mugley/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0