PARP opublikował kolejny raport o stanie designu w Polsce.

PARP opublikował kolejny raport o stanie designu w Polsce.

Tym razem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badanie wśród przedsiębiorców. W badaniu zrealizowanym na przełomie 2014 i 2015 roku wzięło udział 333 firm.

PARP opublikował raport będący jednym z elementów badania Diagnoza stanu design. To już drugi raport zrealizowany w ramach projektu Ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (dizajnu) finansowanego ze środków pomocy technicznej POIG.

Celem badania jest dostarczenie wiedzy dotyczącej następujących zagadnień:

  • charakterystyki rynku design-u w Polsce oraz trendów z nim związanych;
  • praktyk związanych z wykorzystaniem design-u w polskich przedsiębiorstwach (w tym: rozpowszechnienia design-u, form design-u, funkcji design-u, zasad doboru wykonawców świadczących usługi w obszarze design-u);
  • korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez design;
  • barier rozwoju oraz wykorzystania design-u w Polsce.

Zgromadzona wiedza stanowić będzie podstawę do wypracowania rekomendacji, mających na celu wskazanie pożądanych form i kierunków interwencji publicznych związanych z upowszechnianiem i wpieraniem rozwoju design-u w działalności polskich przedsiębiorstw.

W raporcie, opublikowanym w marcu 2015 roku respondentami byli projektanci i design managerowie. W najnowszej publikacji PARP przedstawia stan designu w Polsce z perspektywy przedsiębiorstw. W badaniu wzięło udział 333 firm, głównie z branży przemysłowej, usługowej, handlowej i budowlanej.

Raport dostarcza m.in. informacji  na temat roli designu w odnoszeniu sukcesu rynkowego, trudności we współpracy z projektantami, czy skali zatrudnienia projektantów i specjalistów ds. designu w firmach.

Zdaniem 57,8 % respondentów produkt lub usługa, w którym wykorzystali wzornictwo odniósł sukces rynkowy. 74% badanych uważa, że produkty ich firmy są dobrze zaprojektowane, przy czym 38,7 % firm, które wzięły udział w badaniu posiada strategię designu, a więc np.  spójną linię projektową swoich produktów lub usług, współpracuje z biurami projektowymi lub projektantami i traktuje design, jako element procesu tworzenia innowacyjnych produktów lub usług. Tylko 9,9 % firm przeprowadziło audyt designu - czyli metodyczny przegląd i ocenę stosowanych w firmie wzorów, znaków lub produktów pod kątem designu.

42,6 % badanych firm zatrudnia pracowników, którzy odpowiadają za wzornictwo, ale aż 44% zatrudnionych w firmach projektantów/designerów nie ma wykształcenia kierunkowego, tj. ukończonych studiów wyższych w zakresie projektowania/wzornictwa.

Ponad połowa respondentów (53,7 %) korzysta z usług projektantów na każdym etapie rozwoju nowego produktu/usługi, 47,2 % - współpracuje jedynie na etapie stylizacji produktów, nadania formy już istniejącym produktom.

Autorzy badania zestawili również odpowiedzi przedsiębiorców i projektantów oraz menedżerów wzornictwa. Udział designu w sukcesie produktu przedsiębiorcy ocenili na 59%, druga grupa - na 68%.

Jako przyczynę najczęstszych problemów w zakresie korzystania z usług zewnętrznych projektantów firmy podają m.in. wysokie ceny za usługi (47,9 %), zbyt duże przywiązanie do autorskiej wizji projektu (33,9%), zbyt długi czas realizacji projektu (32,1%), nieterminowe wykonywanie projektów (30,3%) oraz projekty niedopasowane do potrzeb klientów firmy (28,5%).

Na liście instrumentów wsparcia publicznego w zakresie designu dla przedsiębiorców, z których badani chcieliby skorzystać wymieniono m.in. dofinansowanie do badań i rozwoju w zakresie nowych produktów i usług, portal internetowy - bazę danych projektantów i wykonawców oraz dofinansowanie do etapu wdrożenia projektu wzorniczego.

Przeczytaj raport >>

źródło: raport "Diagnoza stanu design", PARP