Źródła i modele finansowania startupów - rozmowy z panelistami II Seminarium WBZ "Młody biznes w oparciu o design. Start it up!"

Źródła i modele finansowania startupów - rozmowy z panelistami II Seminarium WBZ "Młody biznes w oparciu o design. Start it up!"

O tym, w jaki sposób osiągnąć sukces startupu mówią paneliści czwartego panelu "Źródła i modele finansowania startupów" - II Seminarium WBZ - "Młody biznes w oparciu o design. Start it up!" - Warszawa, 14 maja 2015

O kluczowych czynnikach sukcesów i problemów startupów mówią: Karol Król (Centrum Gospodarki Społecznościowej), Jacek Błoński (Zernike Meta Ventures) oraz Mariusz Turski (AIP Seed Capital).