Witamy na stronie portalu!

Witamy na stronie portalu!

www.projekt-wbz.com.pl jest główną platformą komunikacji i wiedzy, integrującą przedsiębiorców, projektantów, uczelnie i podmioty zajmujące się promocją, i doradztwem w zakresie innowacji.

Portal dostarczy specjalistyczną wiedzę, metodologię i praktyczne rozwiązania, pokaże na przykładach, jak skutecznie tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty oraz jak skutecznie wprowadzać je na rynek.
Będą to m.in. studia przypadków, przykłady dobrych praktyk oraz materiały pochodzące z seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu.

Na portalu WBZ dostępna będzie aplikacja, która pomoże w samodzielnym stworzeniu briefu projektowego, dzięki której uczestnicy warsztatów będą mogli w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą w projekcie.
Na portalu znajdzie się również Wizytownik - narzędzie online umożliwiające nawiązywanie relacji biznesowych między przedsiębiorcami, a projektantami biorącymi udział w projekcie.


Projekt kluczowy: „Wzornictwo-Biznes-Zysk”, w skrócie WBZ finansowany jest z działania 5.2 „Wspieranie Instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Okres realizacji projektu: 01.06.2014 – 31.12.2015