Hot Water Boiler - studium przypadku autorstwa Andrzeja Śmiałka

Andrzej Śmiałek, ergo:DESIGN

Hot Water Boiler - studium przypadku autorstwa Andrzeja Śmiałka

Hot Water Boiler, producent: FETCO, projekt: Ergo:Design, rozpoczęcie projektu: czerwiec 2010, uruchomienie produkcji: czerwiec 2012

  1. Cel producenta

Firma Fetco, jeden z największych amerykańskich producentów i dostawców profesjonalnych urządzeń przeznaczonych do obsługi cateringu zdecydowała o poszerzeniu rynkowych obszarów działania. Wraz z planowaną ekspansją należało poprawić design i funkcjonalność produktów (userexperience). HWB miał być pierwszym produktem zaprojektowanym według nowej strategii wizerunkowej opracowanej przez zespół Ergo Design. Strategia obejmowała między innymi zbiór wytycznych dla nowej (drugiej) generacji produktów, które zawarto w opisie nazywanym DNA produktu.

Produkty adresowane są przede wszystkim na rynek amerykański

Głównym celem producenta było utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej w dotychczas zajmowanych kanałach dystrybucji oraz zdobycie nowych klientów, takich jak biura, hotele i mała gastronomia. Urządzenia miały być dostosowane do trudnych warunków pracy, przede wszystkim intensywnej eksploatacji. Rozwiązania wzornicze powinny podkreślać profesjonalny charakter urządzeń oraz zapewniać użytkownikom komfortową obsługę.Projektowany warnik (podajnik gorącej wody) o pojemności pięciu galonów to najmniejszy z całej linii produktów nowej generacji urządzeń Fetco. Miał stanowić punkt wyjścia do rozwinięcia spójnego wzorniczo portfolio produktów.

 

  1. Przebieg procesu projektowego

Projektowanie rozpoczęliśmy od testów i analizy funkcjonalnej urządzeń produkowanych przez Fetco. Na jej podstawie producent przygotował techniczną specyfikację wyrobu oraz opracował układ podzespołów i koncepcję technologiczną obudowy urządzenia.

Poszukiwania rozwiązań projektowych odbywały się dwutorowo. Ponieważ urządzenie mogło być obsługiwane przez osoby nieprzeszkolone, w pierwszej kolejności opracowano jego cechy użytkowe (userexpeirience). Skupiliśmy się na zapewnieniu intuicyjności oraz bezpieczeństwa obsługi. Zbadane zostały różne scenariusze użytkowe, na ich podstawie ustalono optymalne rozmieszczenie i sposób obsługi elementów sterujących.Dużym wyzwaniem okazało się pogodzenie zasad ergonomii użytkowania z zasadami zachowania bezpieczeństwa. W efekcie zaprojektowano funkcję wyboru temperatury wody przy pomocy dwóch wielofunkcyjnych przycisków sensorycznych i ekranu LCD.

Drugim obszarem poszukiwań było kształtowanie obudowy i dobór materiałów. Chodziło o przekazanie wartości zawartych w strategii wizerunkowej (profesjonalny charakter wyrobu) przy jednoczesnym zachowaniu technicznej wykonalności.

Dobrze opracowane wytyczne (DNA produktu) zawarte w strategii wizerunkowej ułatwiły szybkie zaprojektowanie kształtu obudowy oraz poszczególnych detali

Wykonaliśmy ten etap w kilka dni. Najpierw w formie szkiców, a po wstępnej akceptacji producenta, jako rysunki prezentacyjne (renderingi). Elementy z tworzyw sztucznych, wymagające kosztownego oprzyrządowania zaprojektowano tak, aby mogły być stosowane w urządzeniach o różnej pojemności. Natomiast elementy zaginane z blach dostosowywane miały być indywidualnie w zależności od gabarytów urządzenia. Zaprojektowany z jednego arkusza stali płaszcz zewnętrzny, choć wymagał zaawansowanej technologii gięcia,poprawiał walory użytkowe, serwisowe i konstrukcyjne produktu. Po analizie przyjęto takie rozwiązanie jako najbardziej uzasadnione ekonomicznie.

Korzystając z naszych podkładów rysunkowych zespół konstruktorów FETCO opracował dokumentację detali, a następnie wykonał prototyp wyposażony we wszystkie zaproponowane przez nas funkcje. Na potrzeby prototypu części plastikowe zastąpiono elementami wykonanymi metodą druku 3D. Po ewaluacji prototypu zdecydowano o umieszczeniu w obudowie gniazda kart SD, dzięki czemu programowanie urządzenia stało się znacznie łatwiejsze. Po zatwierdzeniu zmian w dokumentacji wykonano komplet narzędzi do wtrysku plastików i gięcia blach. Pierwsza partia produkcyjna spełniła restrykcyjne amerykańskie normy.

W czasie gdy inżynierowie FETCO opracowywali konstrukcję wyrobu, zespół Ergo Design projektował interfejs urządzenia

Dostosowanie sposobu obsługi urządzenia do założeń zawartych w strategii wizerunkowej, wymagało głębokiej korekty procesu użytkowego i grafiki interfejsu. Bazując na nowym rozwiązaniu wzorniczym Hot WaterBoilera zaprojektowaliśmy linię kolejnych urządzeń o różnych pojemnościach i funkcjonalności.

  1. Efekt

Zaprojektowany przez Ergo Design wizerunek marki i oraz nowa generacja produktów zostały bardzo dobrze przyjęte przez rynek. Marka FETCO umocniła swoją pozycję rynkową, a nawet ją poszerzyła o kolejne kategorie klientów.

Użytkownicy podkreślają ponadczasową, elegancką formę urządzeń oraz intuicyjny sposób obsługi. Szczególnie ważna okazała się możliwość personalizacji menu interfejsu

Zważywszy na coraz większą ilość funkcji oferowanych przez współczesne produkty, kwestia łatwego programowania i sterowania może zadecydować o rynkowym sukcesie wyrobu, a nawet marki.

Dlatego projektowi interfejsu poświęciliśmy szczególną uwagę.

Prezentowane studium przypadku jest dowodem na to, że dobrze opracowana strategia wizerunkowa marki i zgodne z nią DNA produktów, w istotny sposób skracają czas potrzebny na początkowe etapy procesu rozwoju nowego produktu, a co za tym idzie wpływają na obniżenie kosztów wdrożenia. Spójny wizerunek marki i produktów sprzyja również budowaniu pozycji rynkowej, czego firma FETCO jest dobrym przykładem.

W roku 2012 Hot WaterBoiler został finalistą konkursu Dobry Wzór w praca kategorii

Należy podkreślić że współpraca z producentem nie zakończyła się na jednym projekcie. Projektanci Ergo:Design stale wspierają firmę FETCO konsultując aplikację opracowanej wspólnie strategii wizerunkowej oraz wprowadzając korekty wzornicze w kolejnych produktach.

O Autorze:

fot.: Mirosław Kazimierczaki, FOTO/actions

Andrzej Śmiałek studiował na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Pracę dyplomową „Ergonomiczne stanowisko komputerowe”, realizowaną pod kierunkiem prof Adama Gedliczki, obronił w 1995 roku. W tym samym roku rozpoczął działalność projektową w zespole ergo:DESIGN, gdzie do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora kreatywnego. Pracę doktorską „Wielofunkcyjny wózek dziecięcy - proces rozwoju nowego produktu” obronił w 2009 roku. Od roku 2007 prowadzi zajęcia dydaktyczne w katedrze Ergonomii na Wydziale Form Przemysłowych krakowskiej ASP. Andrzej Śmiałek jest współautorem większości projektów realizowanych przez ergo:DESIGN. Obecnie ergo:DESIGN to interdyscyplinarny zespół projektantów, inżynierów, specjalistów z zakresu socjologii i psychologii zachowań. W 2009 roku Andrzej Śmiałek otrzymał tytuł Designera Roku 2009 przyznany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.