Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów z poddziałania 1.1.2.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów z poddziałania 1.1.2.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie od 7 maja 2015

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się małe, średnie i duże firmy, które planują przetestować opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 5 mln dla projektu realizowanego przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo, a 20 mln dla dużych przedsiębiorstw. Maksymalna wartość dofinansowania to 15 mln euro.

Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu NCBiR, który będzie dostępny w terminie od 7 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r.

Wszystkie szczegółowe informacje i dokumentacja konkursu dostępna jest na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/

Źródło: ncbr.gov.pl; poir.gov.pl, oprac. M. Polak