Podsumowanie I seminarium WBZ "Przemieszczajmy się! Trendy w projektowaniu komfortu podróży"

Podsumowanie I seminarium WBZ "Przemieszczajmy się! Trendy w projektowaniu komfortu podróży"

12 marca w Warszawie odbyło się pierwsze seminarium WBZ. W wydarzeniu poświęconym projektowaniu środków transportu wzięło udział ponad 170 uczestników.

12 marca odbyło się w siedzibie IWP pierwsze seminarium projektu WZB. Tematem przewodnim wydarzenia był zmieniający się sposób postrzegania komfortu podróży. Posłużył jako punkt wyjścia do dyskusji o specyfice relacji producent – projektant – użytkownik na przykładzie środków transportu.

Ponad 170 uczestników wydarzenia wysłuchało lub aktywnie włączyło się do eksperckiej dyskusji panelowej. Moderatorem seminarium prof. Marek Adamczewski – koordynator merytoryczny projektu WBZ, uznany projektant wzornictwa przemysłowego oraz Piotr Chęciński – redaktor TVP Info, Telewizji Polskiej SA.

Trzy główne obszary tematyczne poświęcone były publicznym środkom transportu, infrastrukturze komunikacji oraz alternatywnym środkom transportu miejskiego.
Zaproszeni paneliści – kadra zarządzająca firm z obszaru komunikacji i transportu, cenieni projektanci wzornictwa z doświadczeniem w projektowaniu środków transportu, przedstawiciele administracji publicznej oraz eksperci w zakresie zamówień publicznych, finansowania unijnego i prawa – odpowiadali na pytania moderatorów, dotyczące najbardziej problematycznych i aktualnych zagadnień z zakresu merytorycznego seminarium, w tym m.in.:

  • Jak zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat postrzeganie komfortu w publicznych środkach komunikacji?
  • Jakie znane potrzeby pasażerów najtrudniej jest uwzględnić w pojazdach komunikacji publicznej, bądź nie uwzględnia się ich w ogóle?
  • Dlaczego zamawiający nie stosują w przetargach innych kryteriów niż kryterium ceny?
  • Czy da się wycenić komfort pasażera? 
  • Jakie zmiany zaszły na przestrzeni ostatnich lat w postrzeganiu infrastruktury komunikacji i transportu?
  • Jakie wyzwania stoją aktualnie przed projektantami usług komunikacyjnych?
  • Czy lepiej mieć własny środek transportu czy korzystać z usługi jego współdzielenia?
  • Jak chronić prawnie innowacyjne rozwiązania w dziedzinie projektowania i wdrażania alternatywnych środków transportu?

Pomimo poświęcenia całego czasu wydarzenia na dyskusję, uczestnicy (w ankietach oceniających seminarium) podkreślali niedosyt, wynikający z niemożności zadania wszystkich pytań zaproszonym panelistom. Fakt ten potwierdził zidentyfikowaną przez organizatorów olbrzymią potrzebę zdobywania wiedzy i wymiany poglądów na tematy związane z rolą projektowania produktów i usług w obszarze transportu i komunikacji.

Opinie wyrażone przez uczestników w ankietach oceniających seminarium pokazały, że zaproponowana przez organizatorów formuła wydarzenia spotkała się z uznaniem. Blisko 95% osób oceniło ją, jako interesującą lub bardzo interesującą. Uczestnicy docenili także możliwość zawarcia podczas seminarium relacji biznesowych i spotkania z osobami z pokrewnych branż. Z punktu widzenia realizatorów projektu WBZ cennym jest także, że ponad 75% ankietowanych uznało udział w seminarium za użyteczny z punktu widzenia swojej praktyki zawodowej.

W opiniach opisowych uczestnicy przekazywali panelistom podziękowania za profesjonalizm, chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, choć nie brakowało też wyrazów rozczarowania niewystarczającą ilością przekazanych przez panelistów w toku debaty informacji, co po raz kolejny potwierdziło olbrzymią potrzebę organizowania tego typu forów wymiany poglądów i upowszechniania wiedzy o rynkowych aspektach projektowania.

Bardzo pozytywnie zostało również ocenione przez uczestników wystąpienie gościa specjalnego seminarium, pana Jensa Timmicha, projektanta, szefa działu wzornictwa i autor projektów wszystkich produktów marki SOLARIS Bus & Coach, który wziął także czynny udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym publicznych środków transportu, dzieląc się z uczestnikami wydarzenia swoimi doświadczeniami ze współpracy z polskim producentem.

Seminarium „Przemieszczajmy się! Trendy w projektowaniu komfortu podróży” otworzyło cykl czterech analogicznych wydarzeń, którymi realizatorzy projektu WBZ chcą upowszechniać wiedzę o roli wzornictwa i projektowania w budowaniu przewagi rynkowej polskich firm produkcyjnych i usługowych.

Podczas kolejnych seminariów projektu organizatorzy zamierzają kontynuować te działania, pokazując jednocześnie szerokie spektrum zagadnień i branż, w których projektowanie daje wymierną wartość dodaną. Kontynuowana będzie także formuła ekspercko moderowanej debaty, nastawionej na poszukiwanie odpowiedzi na najbardziej aktualne, problematyczne, a czasami także – kontrowersyjne pytania stawiane producentom i projektantom z danej branży.

Dziękując za zainteresowanie i udział w minionym seminarium, już dziś zapraszamy do śledzenia kalendarza wydarzeń na portalu WBZ i do włączenia się do dyskusji podczas kolejnego seminarium projektu WBZ: „Młody biznes w oparciu o design. Start it up!”,które odbędzie się w IWP 14 maja br.

 

fot. Mateusz Nasierowski/FOTOactions

Zobacz wywiady z panelistami seminarium
od lewej: Piotr Chęciński, Marek Adamczewski, Bartosz Piotrowski (PESA), Dariusz Koba (Koba Consulting Group), Dariusz Michalak (Solaris Bus&Coach S.A.), Jens Timmich