NCBiR ogłosiło harmonogram konkursów na rok 2015

Małgorzata Polak, IWP

NCBiR ogłosiło harmonogram konkursów na rok 2015

Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zamieszczono orientacyjne terminy naborów wniosków.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło harmonogram konkursów na rok 2015.

Na stronie http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/ zamieszczono orientacyjne terminy naborów wniosków w poszczególnych konkursach, które mogą ulec zmianie. Wśród programów, które mogą m.in. finansować projekty wzornicze są:

 

  • Podziałanie 1.1. przeznaczone na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścieżka”, którego celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.
    Wsparcie jest adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które będą mogły starać się o dofinansowanie projektów na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej.

 

  • Demonstrator – program, w którym dofinansowane mogą być projekty dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwo prac B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. W ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp.). Ten instrument ma pomóc przedsiębiorcy doprowadzić dane rozwiązanie do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować.

Ogłoszenia konkursów w tych programach planowane są wstępnie na kwiecień 2015 r.

Więcej informacji o programach www.ncbir.pl

 

fot. TaxRebate.org.uk